Välj område

The network is expanding

Ercüment Akcengiz, BODO Int. GmbH & Co. KG

Growth is strongly embedded in Geomachine’s business strategy and new markets are constantly being conquere...

Läs mer »

Konditionsgranskning av borriggen sköts nu enkelt med h...

GMTracker

Det är oerhört viktigt att borriggen fungerar utan avbrott och problem på arbetsplatsen. Riggens drifttillstånd säkerställs av dess dagliga insp...

Läs mer »

GMTracker lämpar sig nu även för CPTu-undersökningar

CPTu-analyser

CPTu-sondering har lagts till som en undersökningsmetod till GMTracker-dataloggern. Denna nya funktion gör dataloggern till ett perfekt verk...

Läs mer »

Följ oss på sociala medier

Ännu mer exakt data

DGPS-smart antenn

Enligt vår åsikt är produkten endast funktionell när den verkligen förbättrar arbetsprestanda. Det är därför Geomachine har lagt till en...

Läs mer »

Effektivitet vid borrstångshantering

Scanreco

Geomachine utvecklar ständigt nya funktioner för sina produkter så att arbetet på undersökningsplatsen kan bli mer produktivt och effektivt. En s...

Läs mer »

Geomachine förbättrar sin service i Sverige

Geoservice AB

Geomachine utökar sitt nätverk av partners för att kunna serva svenska kunder ännu bättre i framtiden. Till gruppen läggs nu inte helt välbe...

Läs mer »

Smartare inspelning och distribution av fältundersöknin...

GMTracker

Geomachine lanserar ett innovativt dataloggerprogram som gör styrningen av fältundersökningar och insamlingen och distributionen av observatione...

Läs mer »

The network is expanding

DRILLMA LDA, OMRA BALTIC

Growth is strongly embedded in Geomachine’s business strategy and new markets are constantly being conquered. Professional, high-...

Läs mer »

Bevisat pålitlig

SWECO NORGE AS / SWECO FELT NARVIK

Sweco planerar och designar framtidens hållbara städer och samhällen. Som ett resultat kan de uppnå miljömässigt hållba...

Läs mer »

Tjänster i världsklass och kapacitet för utmanande terräng

AFRY / ÅF PÖYRY AB

The story of AFRY began in the Swedish city of Malmö 125 years ago. Today, AFRY employs more than 16,000 devoted experts within the fie...

Läs mer »

Geomachine – aktiv i att skapa det nya Helsingfors

YLE, 7 Juli 2020

Alldeles intill centrala Helsingfors påbörjades sommaren 2020 borrningar för att kartlägga mark och havsbotten med hjälp av Geomachines u...

Läs mer »

GM100GT Hybrid borrigg för markundersökning levererad t...

Konepörssi, 25 Januari 2021

Geomachine Oy har levererat världens första eldrivna borrigg för markundersökning till Multiconsult AS i Norge. Utöver en die...

Läs mer »

Många skäl att välja Geomachine

NGI

NGI är ett oberoende norskt forsknings- och konsultinstitut inom geoteknik. Företagets borr- och sonderingsenheter används för olika uppgifter inom ge...

Läs mer »

Geomachine i focus i Porateks nyhetstidning

Poratek News / 2020

Brunnsborrningsbranschens paraplyorganisation Poratek publicerar branschens mest intressanta nyheter i Poratek Uutiset, deras årligen ...

Läs mer »

Effektivare förbättringsarbete av järnvägsspåren

lannen.com 2021-2-26

Geotechnics och miljöforskningsspecialisten Taratest Ltd har använt Geomachines borriggar under en lång tid. Med behov av en maskin s...

Läs mer »