Välj område

Geomachine förbättrar sin service i Sverige

Geoservice AB

Geomachine utökar sitt nätverk av partners för att kunna serva svenska kunder ännu bättre i framtiden. Till gruppen läggs nu inte helt välbekanta Geoservice AB. ”...

Läs mer »

Smartare inspelning och distribution av fältundersöknin...

GMTracker

Geomachine lanserar ett innovativt dataloggerprogram som gör styrningen av fältundersökningar och insamlingen och distributionen av observationer ännu smartare. Tack var...

Läs mer »

The network is expanding

DRILLMA LDA, OMRA BALTIC

Growth is strongly embedded in Geomachine’s business strategy and new markets are constantly being conquered. Professional, high-quality resellers play a ...

Läs mer »

Följ oss på sociala medier

Bevisat pålitlig

SWECO NORGE AS / SWECO FELT NARVIK

Sweco planerar och designar framtidens hållbara städer och samhällen. Som ett resultat kan de uppnå miljömässigt hållbara konstruktioner och fun...

Läs mer »

Tjänster i världsklass och kapacitet för utmanande terräng

AFRY / ÅF PÖYRY AB

The story of AFRY began in the Swedish city of Malmö 125 years ago. Today, AFRY employs more than 16,000 devoted experts within the fields of infrastructure, in...

Läs mer »

Geomachine – aktiv i att skapa det nya Helsingfors

YLE, 7 Juli 2020

Alldeles intill centrala Helsingfors påbörjades sommaren 2020 borrningar för att kartlägga mark och havsbotten med hjälp av Geomachines utrustning. I strand- och ...

Läs mer »

GM100GT Hybrid borrigg för markundersökning levererad t...

Konepörssi, 25 Januari 2021

Geomachine Oy har levererat världens första eldrivna borrigg för markundersökning till Multiconsult AS i Norge. Utöver en dieselmotor är borriggen utr...

Läs mer »

Många skäl att välja Geomachine

NGI

NGI är ett oberoende norskt forsknings- och konsultinstitut inom geoteknik. Företagets borr- och sonderingsenheter används för olika uppgifter inom geoteknisk borrning, bergbo...

Läs mer »

Geomachine i focus i Porateks nyhetstidning

Poratek News / 2020

Brunnsborrningsbranschens paraplyorganisation Poratek publicerar branschens mest intressanta nyheter i Poratek Uutiset, deras årligen utkommande branschtidning...

Läs mer »

Effektivare förbättringsarbete av järnvägsspåren

lannen.com 2021-2-26

Geotechnics och miljöforskningsspecialisten Taratest Ltd har använt Geomachines borriggar under en lång tid. Med behov av en maskin som kan röra sig smidigt l...

Läs mer »