Välj område

Ännu mer exakt data

DGPS-smart antenn

Enligt vår åsikt är produkten endast funktionell när den verkligen förbättrar arbetsprestanda. Det är därför Geomachine har lagt till en...

Läs mer »

Effektivitet vid borrstångshantering

Scanreco

Geomachine utvecklar ständigt nya funktioner för sina produkter så att arbetet på undersökningsplatsen kan bli mer produktivt och effektivt. En s...

Läs mer »

Geomachine förbättrar sin service i Sverige

Geoservice AB

Geomachine utökar sitt nätverk av partners för att kunna serva svenska kunder ännu bättre i framtiden. Till gruppen läggs nu inte helt välbe...

Läs mer »

Följ oss på sociala medier

Smartare inspelning och distribution av fältundersöknin...

GMTracker

Geomachine lanserar ett innovativt dataloggerprogram som gör styrningen av fältundersökningar och insamlingen och distributionen av observatione...

Läs mer »

The network is expanding

DRILLMA LDA, OMRA BALTIC

Growth is strongly embedded in Geomachine’s business strategy and new markets are constantly being conquered. Professional, high-...

Läs mer »

Bevisat pålitlig

SWECO NORGE AS / SWECO FELT NARVIK

Sweco planerar och designar framtidens hållbara städer och samhällen. Som ett resultat kan de uppnå miljömässigt hållba...

Läs mer »

Tjänster i världsklass och kapacitet för utmanande terräng

AFRY / ÅF PÖYRY AB

The story of AFRY began in the Swedish city of Malmö 125 years ago. Today, AFRY employs more than 16,000 devoted experts within the fie...

Läs mer »

Geomachine – aktiv i att skapa det nya Helsingfors

YLE, 7 Juli 2020

Alldeles intill centrala Helsingfors påbörjades sommaren 2020 borrningar för att kartlägga mark och havsbotten med hjälp av Geomachines u...

Läs mer »

GM100GT Hybrid borrigg för markundersökning levererad t...

Konepörssi, 25 Januari 2021

Geomachine Oy har levererat världens första eldrivna borrigg för markundersökning till Multiconsult AS i Norge. Utöver en die...

Läs mer »

Många skäl att välja Geomachine

NGI

NGI är ett oberoende norskt forsknings- och konsultinstitut inom geoteknik. Företagets borr- och sonderingsenheter används för olika uppgifter inom ge...

Läs mer »

Geomachine i focus i Porateks nyhetstidning

Poratek News / 2020

Brunnsborrningsbranschens paraplyorganisation Poratek publicerar branschens mest intressanta nyheter i Poratek Uutiset, deras årligen ...

Läs mer »

Effektivare förbättringsarbete av järnvägsspåren

lannen.com 2021-2-26

Geotechnics och miljöforskningsspecialisten Taratest Ltd har använt Geomachines borriggar under en lång tid. Med behov av en maskin s...

Läs mer »