Geomachines största borriggar är ett utmärkt val för prospektering när de utrustas med särskilt utformad diamantborrningsutrustning, till exempel en prospekteringsmast.

Förutom geotekniska undersökningar har våra borriggar konkurrensmässiga fördelar vid prospektering tack vare deras mångsidighet och möjlighet till terrängkörning. Riggarna fungerar felfritt i varierande och tuffa mark- och terrängförhållanden, även i snö och andra utmanande väderförhållanden. Riggarna har master med dubbla borrbord, vilket gör det möjligt att snabbt och enkelt växla mellan de olika metoderna.

Riggarna kan användas för malmprovtagning från en bergsyta och diamantborrning i grunda bergytlager på några hundra meters djup.

Programvaran GMTrackerDTH för dataloggning informerar prospektören om mark- och bergegenskaper och sparar automatiskt koordinater och borrdata i molntjänsten för senare analys. Molntjänsten gör det även möjligt att överföra nödvändiga provtagningspunkter direkt till borriggen, så att det blir lättare att navigera maskinen till önskad plats.

Titta närmare på våra borriggsmodeller på sidan Geotekniska borriggar. Mer information om masterna finns på sidan Geotekniska borrmaster.

 

Se video   GEOTEKNISKA BORRIGGAR   GEOTEKNISKA BORRMASTER