Bevisat pålitlig

31.03.2021

SWECO NORGE AS / SWECO FELT NARVIK

Sweco planerar och designar framtidens hållbara städer och samhällen. Som ett resultat kan de uppnå miljömässigt hållbara konstruktioner och funktionell infrastruktur utöver att man möjliggör leverans av el och rent vatten.

Sweco har totalt 17 500 anställda i norra Europa för att se till att företagets kunder får precis rätt expertis och kunskap för sina olika projekt. Varje år deltar Sweco i olika projekt i cirka 70 länder världen över.

Swecos nettoförsäljning ligger på omkring två miljarder euro och företaget är börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Sweco grundade sin egen markundersökningsavdelning i januari 2019 under ledning av två tidigare borrchefer från den norska vägförvaltningen. Dessa personer har erfarenhet av flera olika typer av borriggar och har använt GM8-rigg med ENVI sedan 2011.

Med hjälp av Sweco Sverige startade fältavdelningen sin verksamhet när den förvärvade en GM75-rigg utrustad med ENVI. Den lätta borriggen för markundersökning var en utmärkt modell från 2012, men den var något föråldrad och hade ingen kompressor ombord. År 2020 bestämde vi oss för att köpa en ny borrigg, och förvärvade en GM100 borrigg monterad på spår och med samma robusta mast som GM8-modellen har. Vi valde Geomachine eftersom våra borrchefer är bekanta med dessa borriggar och borrsystemet ENVI.

Stig Bjarne Larsen, ansvarig för borrprojekten

Det var viktigt för SWECO FELT NARVIK att förvärva en borrigg som var beprövad och redan bekant för personalen.

Företaget behövde en borrigg som hade testats ute på fältet och uppfyllde alla krav. Klimatet i norra Norge är kallt, terrängen är oländig och det är långa avstånd till närmaste verkstäder. Geomachine levererar reservdelar snabbt och deras kundtjänst fungerar dygnet runt varje dag på året. Geomachine har också en pålitlig underhållsrepresentant i Norge – PTO Teknikk baserat i Oslo.

Läs mer om företaget här.