Effektivitet vid borrstångshantering

23.10.2023

Scanreco

Geomachine utvecklar ständigt nya funktioner för sina produkter så att arbetet på undersökningsplatsen kan bli mer produktivt och effektivt. En sådan är integrationen mellan GMTrackers datalogger och Scanrecos radiofjärrkontroll.

Vid stångbyte ska maskinföraren komma ihåg att kvittera med den fysiska knappen på sidan av maskinen, så att mätningsdjupet i sonderingen blir korrekt.

För att underlätta denna funktion har vi nu gjort en integration mellan GMTrackern, som lagrar sonderingsdata och Scanrecos radiokontroller, som används för att fjärrstyra maskinen.

Integrationen tillför mervärde till dataloggning av markundersökningen genom att effektivisera den och minska risken för fel i dataloggningen. Det praktiska arbetet blir också säkrare när stångbytet kan kvitteras med fjärrkontroll.

Intresserad? Kontakta oss!