Vårt sortiment med geotekniska borriggar är det största på marknaden. Den minsta riggen, GM50 i tvåtonsklassen, kan transporteras på ett bilsläp. Den tyngsta riggen, den åttahjuliga flaggskeppsmodellen GM8, är en jätte som tack vare sitt låga marktryck kan ta sig fram även i extremt tuff terräng.

Våra intelligenta geotekniska borriggar är utrustade med ett elektroniskt styrsystem och programvaran GMTracker för dataloggning. Detta gör det möjligt att överföra data om markundersökning och rigganvändning till en molntjänst för vidare användning och analys.

Riggarna är modulära och kan anpassas efter enskilda användares behov genom att konfigureras med mast och borrtillbehör. Masterna kan även installeras på andra arbetsfordon än Geomachines om de har nödvändig hydraulisk effekt.

Geotekniska borriggar kan som tillval utrustas med ett batteripaket för utsläppsfri och tyst borrning. Våra dieselmotorer uppfyller de striktaste utsläppsstandarderna enligt steg 5.

 

Teknisk information

Trots dess kompakta storlek är GM50 en mångsidig geoteknisk borrigg som lämpar sig för alla huvudundersökningsmetoder, med undantag för rörfodringsborrning och provtagning i berg. Den har tillräckligt med kraft för slagtrycksverkan för håltagningsändamål. Riggen kan även användas för att lägga små grundvattenrör i grunda grundvattenbrunnar.

GM50-borriggens kompakta storlek gör det enkelt att flytta den mellan arbetsplatser på ett bilsläp. Den går även snabbt och enkelt att ställa upp och ta i drift på arbetsplatsen.

GM75 is the most popular of the Geomachine drill rig models. With considerably more power than its little brother, it can easily handle all medium-duty geotechnical investigation methods.

GM75 always comes delivered with a fast and versatile chain cylinder boom. It can also be equipped with a hybrid pack that allows drilling without local exhaust emissions.

Se video

GM85 är ett mångsidigt alternativ för alla måttligt svåra geotekniska undersöknings- och prospekteringsarbeten. Eftersom den har mer effekt kan den arbeta snabbare
och borra djupare än de mindre varianterna i vårt sortiment.

GM85 kan utrustas med antingen en direktcylindermast eller en kedjecylindermast, plus att den som tillval kan utrustas med en rotationsenhet för provtagning i berg. GM85 är även tillgänglig i hybridutförande.

GM100 är en outtröttlig, effektiv och snabb arbetshäst som lämpar sig för mycket utmanande och tunga geotekniska undersökningar och prospekteringar. Den lämpar sig särskilt bra för jord och bergborrning och läggning av stora grundvattenrör.

GM100 kan utrustas med en direktcylindermast eller en kedjecylindermast och olika rotationsenheter enligt användarens behov. Dessutom finns ett hybridpaket tillgängligt som tillval för borrning utan avgaser i stadsmiljöer.

Se video

GM200 är särskilt utformad för provtagning i berg, vilket går mycket lättare med arbetsplattformarna installerade på riggen. Den geotekniska borriggen har dessutom ett dubbelt borrbord för snabbt och enkelt byte av borrmetod, till exempel från rörfodringsborrning till kärnprovtagning i berg.

Riggen kan utrustas med en robust geoteknisk eller geologisk direktcylindermast. GM200 finns dessutom i hybridutförande med elmotor som tillval, vilket möjliggör avgasfri kärnprovtagning i berg.

Se video

 

GM8 kan ta sig dit ingen annan geoteknisk borrigg kan. Specialmodellen med åtta hjul är utformad för användning i mycket tuff terräng. Med åtta stora hjul får den nio ton tunga riggen ändå ett lågt marktryck.

GM8 kan utrustas med alla masttyper från Geomachine, vilket gör att den lämpar sig perfekt för geotekniska undersökningar och prospektering. Riggen finns dessutom med ett hybridpaket.

GM Hybrid är världens fösta avgasfria alternativ för markundersökning. När en borrigg är utrustad med hybridpaketet kan riggens kraftkälla ändras från diesel till el.

Lösningen är utformad för borrning utan avgaser vid arbete i stadsmiljöer. Den lämpar sig extra bra i miljöer med avgas- eller bullerbegränsningar samt inomhus.

Motorpaketet GM Hybrid kan utrustas på fem olika riggtyper från Geomachine: GM75, GM85, GM100, GM200 och GM8.

Datablad