Geomachine Oy

Geomachine grundades 1984 för att erbjuda borriggar för geoteknisk och geologisk markundersökning samt geotermisk borrning. Dess innovativa sortiment av produkter och tjänster innefattar även programvara för dataloggning, en enhet för vingsondering och en eldriven borrigg.

Geomachines universella borriggar är utformade för mycket krävande förhållanden, det vill säga i flerskiktad mark som formats av istiden. De omfattande tjänster som erbjuds av företaget omfattar allt från riggdesign till eftermarknadstjänster, till exempel användarutbildning, riggunderhåll och service.

Geomachine har en stark närvaro på den inhemska marknaden i Finland samt i Sverige, Norge, östra Europa och Baltikum. Totalt har över 700 borriggar levererats till fler än tio olika länder. Nästa steg för företaget är att investera stort för att ta sig in på nya marknader. Företaget söker ständigt efter nya samarbetspartner inom nya områden.

En del av en större koncern

Geomachine är en del av koncernen Tampereen Konepajat Oy. Koncernen har över 300 anställda vid tio produktionsanläggningar runt om i Finland och har en omsättning på ungefär 50 miljoner euro.

Tampereen Konepajat Oy

CERTIFIERAD KVALITET

Geomachines verksamhet regleras dessutom av internationella kvalitetsstandarder, vilket gör att vi kan garantera våra kunder produkter och leveranser av hög kvalitet – på ett säkert och så miljövänligt sätt som möjligt.

ARBETET VÄGLEDS AV VÅR VÄRDEGRUND

Geomachines verksamhet bygger på våra riggars tekniska och funktionella överlägsenhet, att vi har den snabbaste och tillförlitligaste servicen på marknaden samt kontinuerlig produktutveckling. Vi strävar efter att arbeta enligt vår värdegrund varje dag.

Geomachines viktigaste åtagande är att utforma och bygga maskiner som genererar intäkter för kunden. Intäkter genereras genom maskinens förmåga att fungera på ett tillförlitligt sätt i alla typer av förhållanden. Genom att undvika onödiga driftstopp kan kundens verksamhet fortsätta vara produktiv.

Geomachine tillhandahåller tillförlitlig service. Oavsett situation är våra leveranser av reservdelar snabba och reparationer utförs utan dröjsmål. Vi vet att man får en kunds förtroende genom att göra rätt saker i praktiken, och det är där vi vill vara framgångsrika varje dag.

Geomachines borriggar är mångsidiga, vilket gör dem lönsammare för kunden. Riggarna är utformade och byggda som moduler, vilket gör att de enkelt kan konfigureras enligt kundens varierande behov.

Geomachine vill förbättra sättet saker och ting görs på. Vi deltar aktivt i diskussioner och strävar efter att påverka tillvägagångssätt som formar framtiden för geoteknisk, geologisk och geotermisk borrning. Vi utvecklas varje dag och vill positionera oss i frontlinjen när det gäller att tillhandahålla våra kunder tekniska innovationer.