Geomachine Oy

Geomachine grundades år 1984 och erbjuder utrustning för geotekniska undersökningar, prospektering och brunnsborrning. Företagets innovativa utbud av produkter och tjänster inkluderar även datalogger, utrustning för vingsondering och elektriska borriggar.

Geomachine har specialiserat sig på de mest krävande undersökningsförhållandena − flerskiktsmark som istiden format. Företagets heltäckande service omfattar allt från designen av borriggar till utbildning av användare, reparationer och underhåll.

Geomachine har ett starkt fotfäste på den inhemska finska marknaden, men också i Sverige, Norge, Ryssland och Baltikum. Hittills har 700 borriggar levererats till över 10 länder. Nästa steg i företagets utveckling är kraftiga satsningar på nya internationella marknader. Företaget letar ständigt efter nya samarbetspartners på nya områden.

En del av något större

Geomachine är en del av Tampereen Konepajat Oy-koncernen som har över 300 anställda fördelade på 10 produktionsplatser runt om i Finland. Koncernen har en omsättning på ca 50 miljoner euro.

CERTIFIERAD KVALITET

Kvalitet är en väsentlig del av affärsstrategin hos Tampereen Konepajat Oy och dess dotterbolag. Geomachines verksamhet följer också internationella kvalitetsnormer och tack vare dem kan vi erbjuda våra kunder högklassiga produkter och leveranser – säkert och miljövänligt.

VÄRDERINGAR STYR vår VERKSAMHET

Värderingarna för Geomachines verksamhet vilar på maskinernas tekniska och funktionella överlägsenhet, marknadens bästa, mest pålitliga och snabbaste service och ständig utveckling. Vi förbinder oss att infria våra värdeerbjudanden i den praktiska verksamheten varje dag.

Geomachines viktigaste värdeerbjudande är att planera och bygga maskiner som ger produktivitet för kunden. Produktiviteten uppstår genom maskinens driftsäkerhet och framkomlighet i all slags terräng. Genom att undvika onödiga driftstopp, kan den produktiva verksamheten fortsätta.

Geomachines service är pålitlig. När fel uppstår levereras reservdelarna snabbt och reparationerna utförs effektivt. Vi vet att vi endast kan förtjäna våra kunders förtroende genom handlingar och det vill vi lyckas med varje dag.

Geomachines maskiner för geotekniska undersökningar är mångsidiga, vilket gör anskaffningen mer lönsam för kunden. Maskinerna har planerats och byggts för att vara modulära och de kan enkelt anpassas efter användarens önskemål.

Geomachine vill vara med och utveckla branschen. Vi deltar aktivt i diskussionen och strävar efter att påverka de processer som formar framtiden inom geotekniska undersökningar och brunnsborrning. Vi utvecklar även vår egen verksamhet kontinuerligt och vill vara bland de första att erbjuda våra kunder nya tekniska innovationer.