En jordvärmebrunn som är 1 500–2 000 meter djup ersätter 40–60 traditionella grundare brunnar. Djupare brunnar gör det möjligt att utnyttja jordvärme på större byggarbetsplatser och i fjärrvärmenätverk.

Geomachines geotermiska lösning består av en brunnsborrningsrigg med 2 000 meters borrdjup och DTH-teknik, tryckluftsutrustning och ett smart styr- och loggersystem för optimering av borrningsprocessen. I helhetslösningen ingår också kundsupport för att säkerställa riggens tekniska drift och produktivitet.

Geomachines koncept för borrning av geotermisk energi

GM2000

GM2000 är en geotermisk brunnsborrningsrigg som möjliggör effektivt utnyttjande av geotermisk värme på större arbetsplatser och i fjärrvärmenät. Det är den första riggen i världen särskilt utformad för borrning av 2 000 meter djupa brunnar.

Ta reda på mer

GMair35

GMair35 är en ekonomisk och lättanvänd kompressor. Allt onödigt har tagits bort för att generera tryckluft med så lite bränsle som möjligt.

Ta reda på mer

GMair80

GMair80 powered by Keystone är en boosterkompressor som har anpassats till skandinaviska förhållanden. Den gör brunnsborrningen mer effektiv genom att komprimera tryckluft upp till 79 bar, det gör att upp till 70 kubikmeter luft per minut kan matas in i borrhålet.

Ta reda på mer

GMTrackerDTH

GMTrackerDTH är en lösning för övervakning av brunnsborrningsprocessen samt för insamling och lagring av borrningsdata. Den ökar borrningsprocessens totala effektivitet genom att övervaka borrningsparametrar och ge förslag på ändringar för att optimera processen, om det behövs.

Ta reda på mer