GMTracker lämpar sig nu även för CPTu-undersökningar

07.12.2023

CPTu-analyser

CPTu-sondering har lagts till som en undersökningsmetod till GMTracker-dataloggern. Denna nya funktion gör dataloggern till ett perfekt verktyg för att producera högkvalitetsdata för markundersökningen med alla de vanligaste metoderna.

Geomachine har nu även lagt till CPTu-sonderings metoden till GMTracker-dataloggern. Till dataloggern ansluts sensorerna till CPTu-utrustningen som producerar mätdata från borrprocessen, som GMTracker bearbetar och lagrar åt användaren i det format som bäst tjänar hans verksamhet.

CPTu borranalys produceras med Geotech Nova CPTu-utrustning, som fungerar tillförlitligt i olika forskningsmiljöer. Under borrprocessen ger utrustningen information om till exempel spetsmotstånd,friktion, portryck, inklinometer och som tillval även temperatur. Funktionen för dataöverföring i realtid gör det möjligt för borraren att hela tiden veta vad som händer under ytan under arbetets gång.

Denna extra funktion gör borrarens arbetsdag ännu smidigare, effektivare och mer produktiv, eftersom alla forskningsmetoder nu bekvämt kan analyseras med samma datalogger.

Intresserad? Kontakta oss!