Många skäl att välja Geomachine

08.03.2021

NGI

NGI är ett oberoende norskt forsknings- och konsultinstitut inom geoteknik. Företagets borr- och sonderingsenheter används för olika uppgifter inom geoteknisk borrning, bergborrning och olika instrumentinstallationer i mark och berggrund.

När det var dags för NGI att byta ut sin gamla borrigg 2017 valde de Geomachine (GM) som riggleverantör. Det fanns många anledningar till att välja GM, inte minst deras serviceavtal med PTO i Norge. Geomachines leverans av viktiga komponenter är i en klass för sig och det är enkelt att få reservdelar och reparationer för borriggarna.

Geomachines styrkor ligger bland annat i produkternas modularitet och en mängd alternativ som möjliggör olika konfigurationer. Borriggarnas konfigurationer bestäms i samarbete med kunden.

Geomachines borr- och sonderingsutrustning har utvecklats mycket sedan de första modellerna introducerades på marknaden. Breda larvfötter och stor vinschkapacitet garanterar stor framkomlighet och funktion i olika typer av terräng. Jämfört med konkurrerande modeller har GM-borriggar en flexiblare lutningsfunktion på masten, vilket gör det möjligt att borra i ojämn terräng där andra borriggar inte fungerar.
Det är också värt att nämna att GM-borriggar har ett system för att tillsätta vatten till luftflödet när man med hjälp av lufttryck utför grundare borrning i berggrunden. Eftersom det då inte uppstår några dammoln blir luftborrning ett attraktivare alternativ. En extra fördel är att Geomachines borriggar kan köras med både en chuck och sonderingsenhet installerad samtidigt som en topphammare. Gummilarver är också ett bra alternativ som tillbehör.

Först var jag lite misstänksam mot att byta ut joysticken mot en fjärrkontroll, men efter bara några veckor kunde jag inte tänka mig att borra utan den. Jag kan verkligen rekommendera Geomachines borriggar.

– Martin Lian Akerholt, ansvarig för borrarbeten

Läs mer om företaget här.