Energiförbrukningen för borriggen är anknuten till den forskningsmetod som maskinen utför. Genom att välja en helelektrisk borrigg kan koldioxidavtrycket för den markundersökning som maskinen utför lättas med upp till 40 000 kilo per år – och samtidigt uppnå motsvarande bränslebesparingar. Förutom ekonomin förbättras borriggens användningskomfort när dieselmotorn inte behöver vara igång vid undersökningar.

GMe100 är världens första tunga, helelektriskamarkundersökningsvagn som även kan användas för diamantborrning. Precis som alla andra Geomachine-vagnar är GMe100 också utrustad med det intelligenta, fjärrstyrda GM IQAN-styrsystemet och navigations- och uppsamlingssystemet GMTracker. Registrering och realtidsdistribution av forsknings- och maskindata möjliggörs av molntjänsten GMCloud.

Forskningsmetoderna som stöds är desamma som i dieseldrivna borriggar. Vagnens kraftkälla är en elmotor med en nominell effekt på 60 kW, vilket garanterar tillräcklig effekt för att utföra alla funktioner som kräver hydraulik av vagnen. För att maximera energieffektiviteten arbetar vagnens luftkompressor med en egen separat elmotor.

GMe100-borriggen har ett inbyggt 121 kilowatt-timmars 400-volts batterisystem. Batterierna laddas effektivt med CCS standardutrustning med en maximal effekt på 93 kilowatt.

Vid behov ökar GM Powerpack batterikapaciteten på GMe100 borrvagnen med 121 kilowattimmar, vilket gör att borrvagnen kan arbeta kontinuerligt på en enda laddning ännu längre.

Powerpacken är installerad på en vägregistrerad trailer, så den är enkel att transportera och kan laddas på till exempel snabbladdningsstationer för personbilar.

Förutom GMe100-borrvagnen kan GM Powerpack även användas i andra Geomachine-borrvagnsmodeller som kraftkälla för hybridpaketet.

Geomachines borrvagns modeller GM75, GM85, GM100, GM200 och GM8 har funnits som hybrider sedan 2021. Hybridfunktionen gör att drivkraften på dessa vagnar kan ändras från diesel till el, till exempel när arbetsmiljön sätter begränsningar för borrningsutsläpp eller ljudintensitet. Tack vare hybriden är borrningen därför ostörd mitt i en tät befolkning och även inomhus.

Förutom dieselmotorn finns två olika elmotoralternativ tillgängliga för borriggen:

  • GM Hybrid Unit 60 producerar en tillräcklig mängd kraft för alla forskningsmetoder
  • GM Hybrid Unit 22 är lämplig för lättare borrmetoder

Datasheet