Underhållstjänster

  • Snabb drop-in-service för alla akuta underhållsbehov
  • Regelbundet underhåll enligt årligt serviceavtal
  • Fasta reparationskostnader
  • Krävande reparationer och modifieringar
  • Uppgradering och eftermontering av äldre riggar
  • Fältservice och jourreparationer i Finland och andra nordiska länder
  • Kalibrering av datainsamlare och kringutrustning
  • Programvarumodifikationer och installerade radiostyrningsenheter