Innovationer

Vi anser att innovationer ska vara effektiva, lönsamma och av hög kvalitet. Det är därför vi utvecklar marknadsledande digitala innovationer som för in våra kunder i en ny och smartare era.

Inspirerad av framtiden

Geomachines utrustning är inspirerad av de marklager som bildades under istiden. Eftersom dessa maskinen används i världens tuffaste förhållanden, fungerar de överallt.

En följd av detta är att våra digitala innovationer är kraftigt beroende av framtiden. Vårt mål är att bli världens ledande tillverkare av markundersökningsutrustning, vilket innebär att våra maskiner också måste vara smartast i världen. Vi utvecklar ständigt nya digitala innovationer för att bättre förstå vad som finns under ytan.

Den första medlemmen i vår digitala produktfamilj är den automatiska datainsamlaren GMTracker, som är utvecklad för markundersökning. I framtiden får den sällskap av programvaruversioner som har stöd för prospektering, brunnsborrning och pålning.

I framtiden kommer Geomachine-sortimentet även att innehåll många andra digitala tjänster som kommer att revolutionera hur användarna utför sina arbeten.

GMTracker

Vid markundersökning är information en produkt, det vill säga förståelsen för vad som egentligen finns under ytan. Därför är det av yttersta vikt att data som genereras under undersökningsprocessen dokumenteras enligt de högsta kvalitetsstandarderna.

Den automatiska datainsamlaren GMTracker är den första lösningen i världen som gör det möjligt att lagra, bearbeta, visualisera och överföra data på en och samma enhet.

Undersökningsdata som genereras av programvaran är av högsta kvalitet. Både INFRA- och SGF-format stöds för rapportering och dataöverföring. Inga anteckningsböcker behövs längre, då borroperatören kan spara undersökningsdata i GMTrackers användargränssnitt med hjälp av några tangenttryckningar medan borrningen fortsätter.

GMTracker tillämpar de senaste IoT- och molnteknikerna. Detta gör den till marknadens modernaste och smartaste verktyg för hantering av undersökningsdata och drift.

Datainsamlarens terminal är stöttålig och fungerar på ett tillförlitligt sätt även i mycket tuffa väderförhållanden. Den är säker att använda även i extrema temperaturer och extrem fuktighet.

Datainsamlarens användbarhet i verkliga arbetssituationer förstärks dessutom genom att den är tydlig, enkel att använda och har ett logiskt användargränssnitt.

För att göra arbetet mer effektivt och säkert är Geomachines GMTracker-datalogger integrerad i Scanrecos radiofjärrkontroll. Läs mer om integrationen här.

Mer intelligens för lagring och delning av markundersökningsdata

Geomachine lanserar en innovation inom datainsamlingsprogramvara som nu gör det möjligt att samla in och distribuera markundersökningsdata smartare än någonsin förr. Programvaran är den första av sitt slag i världen.

Läs artikel

Den digitala produktfamiljen växer

Geomachines digitala produktfamilj utvecklas och växer hela tiden. I framtiden kommer den att innehålla ännu mer maskinintelligens samt funktioner för datainsamling, rapportering och analys. Det slutgiltiga målet med all produktutveckling är att skapa smarta tjänster som ständigt gör arbetet effektivare, mer lönsamt och av hög kvalitet.

Geomachines produktsortiment innehåller i nuläget tre innovativa digitala tjänster:

Sensorer är installerade på arbetsmaskinen som övervakar och mäter maskinens drift enligt kundens mätningsbehov. Programvaran för datainsamling registrerar undersökningsdata i realtid och skickar den vidare från undersökningsplatsen.

En molnplattform där forskningsdata lagras i realtid. Här kan informationen bearbetas till önskat format och distribueras automatiskt till alla som behöver den.

Användargränssnitt för kontor som kan användas för att övervaka information insamlad från arbetsmaskinen och uppdatera maskinens arbetskö och uppgifter i realtid.