Innovationer

Effektivt, lönsamt och högklassigt. Det är så vi tycker att arbetet ska vara. Därför går vi i bräschen för att utveckla digitala innovationer som lyfter våra kunders verksamhet till en ny och mer intelligent nivå.

Inspired by the Future

Produktutvecklingen av Geomachines maskinpark har inspirerats av flerskiktsmark som istiden format. Eftersom maskinerna fungerar i de mest utmanande förhållandena i världen, fungerar de var som helst.

Våra digitala innovationer å andra sidan har utformats med framtiden i åtanke. Vår vision är att vara den ledande tillverkaren av geoteknisk undersökningsutrustning i världen, vilket innebär att våra maskiner måste också vara ytterst smarta. Vi utvecklar ständigt nya digitala innovationer som hjälper användaren att bättre ta reda på vad som verkligen finns under ytan.

Den första medlemmen i vår digitala produktfamilj är dataloggerprogrammet GMTracker som utvecklats för markundersökningens behov. Så småningom får det sällskap av programversioner som stödjer bl.a. prospektering, brunnsborrning och pålning.

I framtiden ökas Geomachines utbud med många andra digitala tjänster som kommer att revolutionera hur användarna gör sitt arbete.

GMTracker

Produkten inom geoteknisk undersökning är kunskap. Det vill säga en förståelse för vad som verkligen finns under ytan. Därför är det ytterst viktigt att data som undersökningsprocessen producerar kan dokumenteras på ett så högklassigt sätt som möjligt.

Dataloggerprogrammet GMTracker är lösningen. Som först i världen möjliggör det inspelning, förädling, visualisering och sändning av data med en och samma enhet.

Undersökningsdata som programmet producerar är högklassiga. Rapporteringen och dataöverföringen stödjer både INFRA- och SGF-format. Anteckningsblock behövs inte längre då borraren kan lagra undersökningsdata via GMTrackers grafiska användargränssnitt med några knapptryck allteftersom sonderingen fortskrider.

GMTracker utnyttjar de senaste IOT- och molnbaserade teknikerna. Därför är programmet det modernaste och smartaste verktyget för informationshantering och arbetsstyrning inom geoteknisk undersökning som finns på marknaden i dag.

Loggerns terminal är slagtålig och den fungerar pålitligt i de mest utmanande väderförhållandena. Den är driftsäker även i extrema temperaturer och i fuktiga miljöer. En tydlig display, användarvänlighet och logisk design bidrar till loggerns användbarhet i faktiska arbetssituationer.

SMARTARE INSPELNING OCH DISTRIBUTION AV FÄLTUNDERSÖKNINGSDATA

Geomachine lanserar ett innovativt dataloggerprogram som gör insamlingen och distributionen av markundersökningsdata ännu smartare. Tack vare de nya egenskaperna är programmet det första i världen av sitt slag.

Läs artikeln

DEN DIGITALA PRODUKTFAMILJEN UTÖKAS

Geomachines digitala produktfamilj utvecklas och utökas hela tiden. I framtiden har den ännu mer artificiell intelligens och fler funktioner för datainsamling, rapportering och analys. Den röda tråden genom all produktutveckling är att skapa smarta tjänster som gör arbetet alltmer effektivt, lönsamt och högklassigt.

För närvarande ingår i Geomachines produktutbud tre innovativa digitala tjänster:

Givare installeras på arbetsmaskinen som övervakar och mäter maskinens arbete efter kundens mätbehov. Dataloggerprogrammet lagrar undersökningsdata i realtid och skickar de vidare från arbetsplatsen.

Ett moln där undersökningsdata lagras i realtid. Här kan data förädlas till önskat format och skickas automatiskt till alla som behöver uppgifterna.

Ett kontorsgränssnitt för uppföljning av data som arbetsmaskinen samlar in och för uppdatering av maskinens arbetskö och uppgifter i realtid.