GM2000 bygger på Geomachines årtionden långa erfarenhet av utformning av borr- och brunnsborrsriggar och TKP-koncernens expertis inom tillverkning av mobila arbetsmaskiner och DTH-borrningsutrustning. Geomachines geotermiska lösning består av en brunnsborrningsrigg med 2 000 meters borrdjup och DTH-teknik, tryckluftsutrustning och ett smart styr- och loggersystem för optimering av borrningsprocessen.

Läs broschyren

Hög produktivitet är nyckeln till framgång

GM2000:s borrningsprocess har automatiserats så att borrföraren alltid ska ha koll på borrningsparametrarna, även om arbetet sker på flera hundra meters djup.

GM2000 utnyttjar CAN-bus-styrsystemet, som automatiserar borrningen genom GM Weight on-Bit (WoB)-styrning. WoB justerar borrhuvudets tryck mot marken på en förinställd nivå. Det optimerar borrningsprocessens hastighet och minimerar slitage och skador på kronan. Alla funktioner på GM2000-brunnsborriggen kan styras och justeras med en fjärrkontroll.

GMTracker-loggern övervakar borrningsparametrar och borriggens drift och lagrar data i realtid i molntjänsten för senare analys. Operatören kan också registrera egna iakttagelser om borrningsförloppet i loggern. GMTracker kan användas för att analysera data för flera borrningsplatser, vilket möjliggör kontinuerlig inlärning och förbättring av borrningsprocessen.

Läs mer

Borrmasten har utformats för att producera upp till 60 ton lyftkraft för snabb och exakt flyttning av tung borrutrustning. GM2000 tar sig tack vare DTH-tekniken snabbt igenom även den hårda skandinaviska graniten.

Det roterande borrhuvudet har automatiserats för att fungera ihop med borrbordet, vilket underlättar användningen och bytet av borrhuvudet. Öppning och åtdragning av rörskarvar är lätt med hjälp av en hydraulisk press och glidande rörhållare. GM2000:s funktioner har skyddats med ett säkerhetsradarsystem. Allt detta gör att det är säkert, snabbt och enkelt att borra.

Andra nyckelegenskaper hos GM2000 är att den kan flyttas smidigt och tas i drift snabbt. Vagnen är liten och den är lätt att transportera och förbereda för borrning.

Genialt helhetskoncept

Brunnsborrningsriggen GM2000 är en del av Geomachines integrerade borrningskoncept för geotermisk energi. Ta reda på mer!

 

GMair35   GMair80   GMTrackerDTH