Som alla Geomachine-produkter är GMair35-kompressorn utformad för att fungera i de mest krävande miljöer. Under produktutvecklingen fokuserade man på ett viktigt krav: säker och kostnadseffektiv tillförsel av tryckluft.

Tillförlitlig och ekonomisk

GMair35-kompressorn drivs med en Scania V8-motor på 16 liter och är utrustad med en GHH Rand-skruv. Den höga effektiviteten säkerställs med hjälp av en hydraulisk kylfläkt med variabel hastighet som fungerar endast vid behov.

GMair35-kompressorn använder endast de pålitligaste komponenterna på marknaden, med särskilt fokus på enkelt underhåll. Användargränssnittet är intuitivt och själva enheten är extremt enkel att använda. Tack vare den kompakta designen är kompressorn dessutom enkel att transportera mellan arbetsplatserna, antingen separat eller som en fast installation på ett lastbilsflak.

Som tillbehör för kompressorn finns nu även en extra lufttank samt en kyltork för tryckluften. Beroende på borrmetoden kan också dataloggerprogrammet GMTrackerDTH anslutas som tillägg, vilket gör det lätt att övervaka enhetens funktion och lagra driftdata för vidare användning. Tid sparas särskilt mycket när den extra lufttanken används vid inmatning av borrstång, då kan den faktiska borrningen börja tidigare. Den extra lufttanken fylls på när stänger läggs till.

Datasheet

GHH Rand- 35 bar/29 m3 -skruv som används i GMair35-kompressorn är vida känd för sin tillförlitlighet. Kompressorns Scania DC 16-dieselmotor är tillförlitlig, med lokal service och support ofta tillgänglig. Tillförlitlighet har även legat till grund för andra komponentval.

Extra fokus har lagts på att kompressorn skall vara enkel att underhålla, till exempel med kåpor som kan öppnas helt för lättare åtkomst.

Kompressorns gränssnitt är enkelt och lätt att förstå.

Kompressormotorn- och skruven är monterade på en hjälpram, som sitter fast på chassit med vibrationsdämpare.

Kompressorn kan monteras i befintligt skick på en lastbil.

GMair35-har hydrauliska kylfläktsdrivanordningar. Fläkten med variabel hastighet körs endast vid behov, vilket ökar drifteffektiviteten ytterligare.

  • Arbets- och underhållslampor av LED-typ
  • Lyftpunkter på ovansidan, förankringspunkter på sidorna
  • Fjärrövervakning

  • Extra tryckluftstank, 300 liter
  • Kylning och torkning av tryckluft
  • GMTracker DTH-programvara och molntjänster