Våra master kan delas in efter funktionsprincip i kategorierna direktmatning, kedjematning och dubbla master.

Direktmatade master är utformade för alla typer av geotekniskt och geologiskt arbete och används även för kärnprovtagning i berg. Kedjematade master har dubbelt så hög drifthastighet och lämpar sig extra bra för miljöer där mastens drifthöjd är begränsad, till exempel järnvägar och tunnlar. Vår senaste innovation är den dubbla masten. Den kombinerar det bästa med direktmatning och kedjematning.

Geomachines master har ett dubbelt borrbord som kan utrustas med borrtillbehör och geoteknisk undersökningsutrustning efter kundernas behov. Masterna är modulära och därför enkla att installera även på andra arbetsfordon än Geomachines, till exempel traktorer och grävmaskiner.

 

Teknisk information

Geomachines lätta mast har en kompakt storlek, men lämpar sig ändå för alla huvudundersökningsmetoder, med undantag för rörfodringsborrning och kärnprovtagning i
berg. Masten kan även användas för att lägga små grundvattenrör i grunda grundvattenbrunnar.

Den lätta masten finns i två olika längder och är standardmasten på borriggen GM50GT. Masten kan även monteras på andra lätta arbetsfordon utöver Geomachine-riggar.

Kedjematade master har dubbelt så hög hastighet som direktmatade master, vilket gör dem till det perfekta valet för geotekniska markundersökningar under medeltuffa förhållanden där borrhastigheten är en viktig aspekt. Kedjematade master lämpar sig i synnerhet för miljöer där mastens höjd är begränsad, till exempel järnvägar och tunnlar.

Masten är standardutrustning på GM75GT-borriggar och ett populärt tillval för riggarna GM85GT och GM8GT. Som alla Geomachine-master kan den kedjematade masten installeras på andra arbetsfordon än Geomachines om de har tillräcklig hydraulisk effekt.

Se video

 

Den medeltunga masten lämpar sig för alla markundersökningsplatser med medeltuffa förhållanden och de vanligaste markundersökningsmetoderna. Masten har dubbla borrbord som går att förflytta i sidled och som kan konfigureras enligt önskade markundersökningsmetoder.

Den här masten är standardutrustning på borriggen GM85. Som alla Geomachine-master kan den medeltunga masten också installeras på andra arbetsfordon än Geomachines om de har tillräcklig hydraulisk effekt.

Den tunga masten är utformad för mycket krävande undersökningsplatser. Den lämpar sig bäst för slagtrycksverkan och statiska-dynamiska penetrationstester. En direktcylindermatning flyttar masten med mycket hög tillförlitlighet. Den här robusta masten erbjuder högre kompressions- och lyftkraft än andra Geomachine-master och lämpar sig för mycket djupa undersökningsplatser i varierande markförhållanden. Den är utrustad med Geomachines mest kraftfulla rotationshuvuden och en kraftfull hejare. Hydraulisk sidoförflyttning gör att det går snabbt och enkelt att växla mellan borrbord.

Den tunga masten är standardutrustning på riggarna GM100 och GM200. Den kan även installeras på andra arbetsfordon än Geomachines om de har tillräcklig hydraulisk effekt.

Den tunga kedjecylindermasten rör sig snabbt och lämpar sig för låga utrymmen. Masten är avsevärt kraftfullare än en medeltung mast, vilket möjliggör högre matnings- och lyftkraft. Borrborden kan utrustas med kraftfullare roterande huvuden och en hejare, vilket gör det möjligt att utföra markundersökningar på mycket krävande platser. Hydraulisk sidoförflyttning gör att det enkelt att växla mellan borrbord och metoder. Precis som den mindre kedjematade masten fungerar den här masten utmärkt på järnvägar och andra förhållanden där arbetshöjden är begränsad.

Förutom tunga Geomachine-borriggar kan den tunga kedjecylindermasten installeras på andra arbetsfordon än Geomachines om de har tillräcklig hydraulisk effekt.

Den dubbla masten är en av Geomachines senaste innovationer. Dess patenterade teknik i kombination med de bästa funktionerna för direkt- och kedjematade master i en och samma mast ger optimal effektivitet, i synnerhet vid markundersökningar av typen CPT-u. Den kedjematade ledningen gör att arbetet går snabbare, medan den direktmatade ledningen maximerar cylinderns kompressions- och lyftkraft.

Den dubbla masten har optimerats för metoden CPT-u, men är utrustad med ett dubbelt borrbord, vilket gör att den även kan användas för alla andra geotekniska undersökningar. Byte av borrledning från direktmatning till kedjematning sker med hjälp av en hydraulcylinder. Det dubbla borrbordet möjliggör även snabb och enkel automatisk växling mellan undersökningsmetoder.

Den dubbla masten kan installeras på Geomachine-borriggar från GM85 och uppåt. Den kan även installeras på andra arbetsfordon än Geomachines om de har tillräcklig hydraulisk effekt.

Geomachines diamantborrningsutrustning är utformad för prospektering och kan användas för provtagning i både mark och berggrund. För provtagning i berggrund måste dock geologiska borrmaster vara utrustade med en diamantborrchuck med högre hastighet, en bottenbroms utformad för diamantborrning och en rullyft.

Chuckens maximala yttre diameter på 77,5 mm möjliggör borrning med olika typer av utrustning. Wireline-utrustning kan användas med en förlängningsmast monterad på masten. Korrekt vridmoment och hastighet för huvudrotation väljs baserat på utrustningsspecifika rotationshastighetskrav och målborrdjup.

Geologiska master har även ett dubbelt borrbord som gör det möjligt att använda den andra borrledningen, till exempel för spadborrning eller slagtrycksverkan. Det går snabbt att växla mellan metoderna.

Masten kan monteras på Geomachines borriggar GM100 eller GM200. Diamantborrningsriggen är också alltid utrustad med en konventionell arbetsplattform och en skyddsbur. Dessa gör det möjligt att borra i olika vinklar utifrån kundens provtagningsbehov. Precis som de geotekniska masterna kan diamantborrningsutrustningen också installeras på kundspecifika arbetsfordon så länge de har tillräcklig hydraulisk effekt.

Masterna styrs elektroniskt och alla undersökningsdata kan lagras i programvaran GMTracker DTH för data loggning. Resultaten och koordinaterna kan delas via Geomachines molntjänst.