Service

Våra riggar är utformade för att skapa lönsamhet för våra kunder och en rigg är endast produktiv när den är i drift. Vår viktigaste uppgift är att se till att vår service fungerar snabbt och att våra reservdelar levereras utan dröjsmål.

Läs mer

RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

För att säkerställa snabb leverans har vi alltid reservdelar till våra riggar i lager. Vi garanterar att reservdelar är tillgängliga under en period på tio år efter att riggen har levererats. Om det behövs gör vi även modifieringar av reservdelar.

Läs mer

Rigguthyrning

Vår rigguthyrningsservice hjälper dig när du har ett tillfälligt behov av en rigg. Vår uthyrningsservice kan även hjälpa dig när du väntar på leverans av en egen rigg, eller när din egen rigg är på service.

Läs mer

Design och teknik

Alla våra riggar är modulära och kan skalas för att matcha varierande behov och användningsområden. Vår tekniska service hjälper alltid våra kunder att hitta den bästa möjliga lösningen för deras behov.