Konditionsgranskning av borriggen sköts nu enkelt med hjälp av GMTrackern

15.12.2023

GMTracker

Det är oerhört viktigt att borriggen fungerar utan avbrott och problem på arbetsplatsen. Riggens drifttillstånd säkerställs av dess dagliga inspektioner, som nu kan göras utan ansträngning med GMTracker-dataloggern.

Under den dagliga konditionsgranskningen av borriggen kontrolleras strukturerna och mängden vätskor samt funktionen för varnings- och larmanordningar verifieras. Den dagliga inspektionen syftar till att säkerställa driftsäkerhet och oavbruten drift av maskinen.

Att genomföra den dagliga inspektionen har nu gjorts extremt enkelt, eftersom det kan göras helt elektroniskt med hjälp av GMTracker-dataloggern. Eventuella felsökningar kan sparas i form av bilder och kommentarer via inspelaren till molntjänsten GMCloud , som omedelbart överför information om reparationsbehov till den som ansvarar för reparationen.

GMTracker sparar hela inspektionshistoriken för maskinen som enhetlig dokumentation. Vid behov är det möjligt att modifiera besiktningsformulären efter kundens behov.

Att arbeta med en vagn är kostnadseffektivt när onödiga stillestånd undviks. Därför ingår den dagliga inspektionsskyldigheten i garantivillkoren för Geomachines maskiner.

Blev du intresserad? Kontakta oss!