Ännu mer exakt data

13.11.2023

DGPS-smart antenn

Enligt vår åsikt är produkten endast funktionell när den verkligen förbättrar arbetsprestanda. Det är därför Geomachine har lagt till en funktion till sin GMTracker-datalogger, tack vare vilken borrhålet nu kan lokaliseras exakt med hjälp av den smarta DGPS-antennen. Detta gör GMTracker till ett ännu mer exakt verktyg för datahantering.

I markundersökningsprocessen måste konsulten lägga till de exakta nivå- och höjdkoordinaterna till undersökningsdata innan han lämnar över data till nästa steg i processen.

Detta är nu ännu enklare, eftersom integration med en smart antenn har lagts till GMTracker-dataloggern. Koordinaterna som finns vid antennen kan läggas till som en del av projektdata redan i fält, vilket gör arbetet smidigare. Integrationen är nu implementerad via Bluetooth med Novatron Xsite Rover-antennen, men i framtiden kan noggrann positionering även göras med liknande enheter från andra tillverkare.

Denna nya funktion innebär snabbare och mer felfri datahantering för våra kunder, det vill säga ett tydligt mervärde till lagringsprocessen för markforskningsdata.
I markundersökningsprocessen måste konsulten lägga till de exakta nivå- och höjdkoordinaterna till undersökningsdata innan han lämnar över data till nästa steg i processen.

Detta är nu ännu enklare, eftersom integration med en smart antenn har lagts till GMTracker-dataloggern. Koordinaterna som finns vid antennen kan läggas till som en del av projektdata redan i fält, vilket gör arbetet smidigare. Integrationen är nu implementerad via Bluetooth med Novatron Xsite Rover-antennen, men i framtiden kan noggrann positionering även göras med liknande enheter från andra tillverkare.

Denna nya funktion innebär snabbare och mer felfri datahantering för våra kunder, det vill säga ett tydligt mervärde till lagringsprocessen för markforskningsdata.

Intresserad? Kontakta oss!