Smartare inspelning och distribution av fältundersökningsdata

03.05.2022

GMTracker

Geomachine lanserar ett innovativt dataloggerprogram som gör styrningen av fältundersökningar och insamlingen och distributionen av observationer ännu smartare. Tack vare de nya egenskaperna är programmet det första i världen av sitt slag.

”Dataloggerprogrammets utvecklingsarbete började med ett faktiskt kundbehov”, säger Pasi Majakangas, direktör för Geomachine Oy:s digitala verksamhet. ”För närvarande är svårigheten med att samla in och rapportera undersökningsdata den största utmaningen vid fältundersökningar. GMTracker-programmet som vi nu lanserar är lösningen på problemet. Det är först i världen att möjliggöra inspelning, förädling, visualisering och sändning av observationer med en och samma apparat.”

Den första utvecklingsversionen av loggern har producerats i samarbete med design- och teknologiföretaget UnSeen. Det går smidigt att installera den på en gammal maskin i samband med service och i nya maskiner finns programmet som standard.

Överlägsna egenskaper

GMTracker är lösningen på arbetsstyrning och inspelning av data vid de vanligaste geotekniska undersökningarna. ”Du kan skapa ett projekt i GMTracker redan innan arbetet börjar, vilket gör det faktiska fältundersökningsarbetet mycket enklare och effektivare”, berättar Pasi Majakangas. ”Programmets mångsidiga mätparametrar å andra sidan ser till att du inte missar någonting viktigt när sonderingsarbetet väl har börjat. Loggern övervakar till exempel sonderingens vridmoment, kraft, slag, tid, rotations- och inmatningshastighet och djup, beroende på undersökningsmetoden. Dessutom kan den användas för att göra observationer av olika jordarter och händelser som inträffar under undersökningen. På det hela taget kan loggern samla in data mycket mångsidigt.”

En av loggerns funktioner som säkert är en av de mest eftertraktade är dess varierande rapporteringsalternativ. ”Borraren kan nu göra anteckningar om sonderingsprocessen smidigt och i realtid. Anteckningsblock behövs inte längre då uppgifterna enkelt matas in via GMTrackers grafiska användargränssnitt med några knapptryck.”

Även de bästa funktionerna är till ingen nytta om de inte fungerar i verkligheten. ”Vi rekommenderar kunderna att använda Panasonic FZ-A3-pekplattan som terminal för programmet. Den är den tåligaste och mest driftsäkra tablet-terminalen på marknaden. Den garanterar att programmet fungerar i de mest utmanande väderförhållandena, till exempel extrema temperaturer och hög fuktighet. Du kan använda pekplattan även när du har arbetshandskarna på, vilket är viktigt i en faktisk arbetssituation.”

Kundfeedback som underlag för utvecklingsarbetet

GMTracker i dess produktutvecklingsskede har presenterats för Geomachines kunder i Finland och Norge. Enligt Pasi Majakangas har borrarna och arbetsledarna varit entusiastiska över loggern redan vid introduktion. ”Efter att de ha testat loggern kunde våra kunder konstatera att den påskyndar arbetet. En annan sak de tyckte var viktig var att man slipper onödigt kvällsarbete tack vare loggerns rapporteringsegenskaper. GMTrackers grafiska användargränssnitt fick beröm för tydligheten, användarvänligheten och logiken.”

Användbarheten av tablet-terminalen under arbetsplatsförhållanden gjorde borrarna lite fundersamma. ”De undrade om enheten tål till exempel lervattenstänk och kyla eller om skärmen repas när man använder den med arbetshandskar. Apparaten är extremt bra väderskyddad och skärmen kan vi skydda från repor genom att täcka den med en skyddsfilm.”

Det har varit väldigt viktigt med kundfeedback vid produktens utvecklingsarbete enligt Pasi Majakangas. ”När vi planerat programmet har vi lyssnat på våra kunders önskemål och åsikter noga, för det är det enda sättet att utveckla ett verktyg som på riktigt betjänar dem. Vi kommer att låta våra kunder testa även de nya utvecklingsversionerna av loggern.”

Bara början av historian

GMTracker har nu inledningsvis utformats för datahantering vid geoteknisk undersökning. I framtiden kan även prospektering, brunnsborrning och pålning bli effektivare tack vare loggerns data. Men enligt Pasi Majakangas är det bara en början. ”Vår avsikt är att snart kan GMTracker utnyttjas mer brett i Geomachines egna maskiner och men också i tredje partens maskiner.”

GMTracker kommer att erbjuda ännu fler överlägsna egenskaper framöver. ”Nästa steg är att utveckla loggerns kartvy och övervakning av undersökningsmaskinens funktion. Sedan lägger vi till stöd för nya metoder och dataöverföring och vidareutvecklar arbetsprocesser. Framtidens GMTracker har också mer artificiell intelligens och ytterligare funktioner för datainsamling, rapportering och analys.”

GMTracker lanseras först i Finland men snart blir den tillgänglig även i andra länder. ”Vad gäller geoteknisk undersökning så kommer vi att expandera till Sverige och Norge under 2022. Där har man sina speciella undersökningsmetoder och arbetsförhållanden. Vi kommer att erbjuda en version av loggern som är skräddarsydd för kundernas behov just på dessa marknader.”

GMTracker-programmet är Geomachines första steg inom digitala tjänster. ”Loggern är den första medlemmen i vår produktfamilj för smarta innovationer. I framtiden kommer vi att erbjuda våra kunder även andra tekniska lösningar som hjälper dem att arbeta ännu mer effektivt och lönsamt och med bättre kvalitet.”