För en effektiv och lönsam brunnsborrningsprocess av hög kvalitet måste du veta hur borrningsparametrarna påverkar produktiviteten. Programvaran GMTrackerDTH möjliggöra övervakning, datainsamling, rapportering och analys av processen i realtid. Den gör borrningsprocessen effektivare genom maskininlärning.

Världens smartaste brunnsborr

GMTrackerDTH använder mätnings- och styrteknik för markundersökning för att övervaka borriggens drift samt intelligent insamling och analys av data.

Borrningsförloppet kan registreras och följas med hjälp av grafiken. Värdena som övervakas innefattar borrmatningshastighet, rotationshastighet och vridmoment, matningskraft och borrkronans tryck. Vid användning av en kompressor från Geomachine kan dataloggningsprogrammet även övervaka kompressorns bränsleförbrukning, borrningstryck och luftvolym. Operatören kan dessutom göra anteckningar på diagrammet över borrningsförloppet.

Borrningsdata som genereras av GMTrackerDTH lagras automatiskt i GMCloud-tjänsten så att de är tillgängliga för alla som behöver dem.

En av de bästa funktionerna med GMTrackerDTH är maskininlärning. Operatören kan välja vilka indikatorer som ska övervakas, och sedan ger programvaran förslag på justeringar utifrån vad den lär sig under borrningen.

GMTrackerDTH möjliggör dataanalys för flera borrningsplatser och utrustningsval för att göra borrningsprocessen så lönsam som möjligt och öka förutsägbarheten. Dataloggningsprogrammet mäter markens beståndsdelar och registrerar anslutningar mellan håligheter och sprickor i berget, vilket gör att det även kan användas som ett rapporteringsverktyg.

Allt detta används för att säkerställa en framgångsrik borrningsprocess också vid tuffa förhållanden. Maskinoperatörens roll ändras från borrförman till processkontrollant.

GMTrackerDTH kan installeras på nya Geomachine-riggar på fabrik eller eftermonteras på befintliga riggar. Den är tillgänglig som en omfattande tjänst som innefattar både dataloggningsprogramvaran och molntjänsten.

GMTrackerDTH ingår i Geomachines digitala produktfamilj.

 • Optimering av bränsleförbrukning
 • Service med förebyggande underhåll
 • Felrapportering
 • Inspektioner

GMTracker övervakar bl.a. följande värden inom borrningsprocessen:

 • Övervakning av borrningstrycket Weight on Bit
 • Inmatnings- och rotationshastighet
 • Tryck-/dragkraft
 • Vridmoment
 • Luftventilens position
 • Bränsleförbrukning
 • Vattenpumpens tryck