Geomachine – aktiv i att skapa det nya Helsingfors

09.03.2021

YLE, 7 Juli 2020

Alldeles intill centrala Helsingfors påbörjades sommaren 2020 borrningar för att kartlägga mark och havsbotten med hjälp av Geomachines utrustning. I strand- och havsområden i Hagnäs genomfördes markundersökningar som en del av konstruktionen av Kronbroarna-spårvägen, Hagnässtranden och den nya Hagnäsbron.

Läs hela artikeln i Yle här.

Fotografier i artikeln är hämtade hos Helsingfors stad.