Lisää älyä kenttätutkimusdatan tallentamiseen ja jakamiseen

03.05.2022

GMTracker

Geomachine tuo markkinoille tallenninohjelmistoinnovaation, jonka avulla kenttätutkimusta voidaan
ohjata sekä tutkimushavaintoja kerätä ja jakaa aikaisempaa älykkäämmin. Ohjelmisto on ominaisuuksiltaan
ensimmäinen laatuaan maailmassa.

“Tallenninohjelmiston tuotekehitystyö alkoi aidosta asiakastarpeesta”, Geomachine Oy:n digitaalisen
liiketoiminnan johtaja Pasi Majakangas aloittaa. “Tällä hetkellä kenttätutkimuksen isoin
haaste on tutkimushavaintojen keräämisen ja raportoinnin hankaluus. Nyt markkinoille tuomamme
GMTracker-ohjelmisto on ratkaisu tähän ongelmaan. Se mahdollistaa havaintojen tallentamisen,
jalostamisen, visualisoinnin ja lähettämisen samalla laitteella ensimmäisenä maailmassa.”

Tallentimen ensimmäinen kehitysversio on tuotettu yhteistyössä muotoilu- ja teknologiatalo Unseenin
kanssa. Vanhaan koneeseen sen saa kätevästi huollon yhteydessä ja uusissa ohjelmisto on
jo tehdasasetuksena mukana.

Ylivoimaisia ominaisuuksia

GMTracker on ratkaisu yleisimpien maaperätutkimusten työnohjaukseen ja tiedon taltiointiin. “Projektin
voi GMTrackerissa perustaa jo ennen töiden aloittamista, mikä tekee varsinaisesta kenttätutkimustyöstä
helpompaa ja tehokkaampaa”, Pasi Majakangas kertoo. “Ohjelmiston monipuoliset
mittausparametrit puolestaan varmistavat, ettei kairaustyön alettua mitään tärkeää jää huomaamatta.
Tallennin seuraa tutkimusmenetelmästä riippuen esimerkiksi kairauksen vääntöä, voimaa,
heijarointia, aikaa, pyöritys- ja syöttönopeutta sekä syvyyttä. Lisäksi sen avulla voi tehdä havaintomerkintöjä
eri maalajeista ja tutkimuksen aikaisista tapahtumista. Kaiken kaikkiaan tietoa saa
tallentimen avulla kerättyä todella monipuolisesti.”

Yksi tallentimen varmasti tervetulleimmista ominaisuuksista ovat sen monipuoliset raportointimahdollisuudet.
“Kairaaja voi nyt tehdä muistiinpanoja kairausprosessin etenemisestä vaivattomasti
ja reaaliaikaisesti. Muistiinpanovihkoja ei enää tarvita, sillä tiedot voi tallettaa GMTrackerin
visuaaliseen käyttöliittymään näppärästi muutamalla napin painalluksella.”

Hienoimmistakaan ominaisuuksista ei ole hyötyä, mikäli ne eivät toimi tosielämässä. “Suosittelemme
ohjelmiston päätelaitteeksi Panasonic FZ-A3 -tablettia. Se on markkinoiden kestävin ja
käyttövarmin tablet-päätelaite. Tällä varmistetaan, että ohjelmisto toimii haastavimmissakin
sääolosuhteissa, kuten äärimmäisissä lämpötiloissa ja kosteudessa. Tablettia voi käyttää myös
työhanskat kädessä, mikä on todellisessa työtilanteessa tärkeää.”

Asiakaspalaute kehitystyön pohjana

GMTracker on sen tuotekehitysvaiheessa esitelty Geomachinen asiakkaille Suomessa ja Norjassa.
Pasi Majakankaan mukaan kairaajat ja työnjohtajat ovat esittelyvaiheessa suhtautuneet tallentimeen
positiivisen innostuneesti. “Kokeiltuaan tallenninta asiakkaamme totesivat sen nopeuttavan
työntekoa. Tärkeänä pidettiin myös sitä, että tallentimen raportointiominaisuuksien ansiosta
turhat iltatyöt jäivät pois. GMTrackerin visuaalista käyttöliittymää kiiteltiin selkeydestä, helppokäyttöisyydestä
ja loogisuudesta.”

Tablet-päätelaitteen käytettävyys työmaaolosuhteissa mietitytti kairaajia. “Heräsi epäilyksiä siitä,
kestääkö laite esimerkiksi kuravesiroiskeita ja pakkasta tai naarmuuntuuko näyttö, kun sitä käyttää
työhanskat kädessä. Laite on äärimmäisen säävarma ja näyttöä voimme suojata naarmuuntumiselta
peittämällä se suojakalvolla.”

Asiakaspalaute on laitteen tuotekehitystyössä ollut Pasi Majakankaan mukaan äärimmäisen
tärkeää. “Ohjelmiston suunnittelussa olemme kuunnelleet tarkasti asiakkaidemme toiveita ja
mielipiteitä, sillä se on ainoa tapa kehittää heille aidosti palveleva työkalu. Tulemme testaamaan
myös tallentimen seuraavia kehitysversioita asiakaskuntamme keskuudessa.”

Tarina on vasta alussa

GMTracker on suunniteltu ensi vaiheessa maaperätutkimuksen tiedonhallintaan. Tulevaisuudessa
tallentimen tuottaman datan avulla voidaan tehostaa myös malminetsintää, kaivonporausta ja
paalutusta. Tämä on Pasi Majakankaan mukaan kuitenkin vasta alkua. “Ajatuksenamme on, että
jatkossa GMTrackeria voidaan hyödyntää laajemminkin Geomachinen omissa sekä myös kolmansien
osapuolten koneissa.”

Tulevaisuudessa GMTracker tulee sisältämään vielä nykyistäkin enemmän ylivoimaisia ominaisuuksia.
“Seuraavaksi kehitämme tallentimen karttanäkymää sekä tutkimuskoneen toiminnan
seurantaa. Sen jälkeen lisäämme ohjelmistoon tuen uusille menetelmille sekä tiedonsiirrolle ja kehitämme
työprosesseja entisestään. Tulevaisuuden GMTrackerissa on myös nykyistä enemmän
koneälyä sekä tiedonkeruu-, raportointi- ja analysointiominaisuuksia.”

Ensimmäisenä GMTrackeria pääsee käyttämään Suomessa, mutta pian myös muualla. “Maaperätutkimuksen
osalta laajennamme vuoden 2022 aikana Ruotsiin ja Norjaan. Näissä on omanlaisensa
tutkimusmetodit ja työolosuhteet. Tarjoamme tallentimesta näiden markkina-alueiden asiakkaille
juuri heidän tarpeisiinsa räätälöidyt versiot.”

GMTracker-ohjelmisto on Geomachinen päänavaus digitaalisiin palveluihin. “Tallennin on älyinnovaatioidemme
tuoteperheen ensimmäinen jäsen. Tulevaisuudessa tulemme tarjoamaan asiakkaillemme
myös muita teknologiaratkaisuja, jotka tekevät heidän työskentelystään entistä
tehokkaampaa, kannattavampaa ja laadukkaampaa.”