Puomimme voidaan jakaa toimintaperiaatteensa mukaan suorasyöttö-, ketjusyöttö ja keksitehopuomeihin.

Suorasyöttöpuomit on suunniteltu geoteknisiin ja geologisiin tutkimuksiin sekä kallionäytekairauksiin. Ketjusyöttöpuomit soveltuvat erityisesti ympäristöihin, joissa puomin käyttökorkeutta on rajoitettu, esimerkkeinä ratatyömaat ja tunnelit. Uusin innovaatiomme, kaksitehopuomi, yhdistää suorasyötön ja ketjusyötön parhaat ominaisuudet erityisesti CPT-u- tutkimuksia ajatellen.

Puomeissamme on kaksoisporapöytä, joka on varusteltavissa käyttäjänsä tarpeiden mukaisella kairaus- ja tutkimuskalustolla. Puomit ovat modulaarisia ja siksi vaivattomasti asennettavissa omien koneidemme lisäksi myös esimerkiksi traktoreihin, kaivinkoneisiin ja lauttoihin.

 

Tekniset tiedot

Geomachinen kevytpuomi soveltuu pienestä koostaan huolimatta kaikkiin tärkeimpiin tutkimusmenetelmiin putkikairausta ja kallionäytekairausta lukuun ottamatta. Puomia voidaan hyödyntää myös pienten pohjavesiputkien asennuksessa mataliin pohjavesikaivoihin.

Puomista on kaksi eri pituusvaihtoehtoa ja se löytyy vakiona GM50GT-poravaunusta. Geomachinen omien koneiden lisäksi tämä puomi on asennettavissa myös muihin kevyisiin alustoihin.

Ketjusyöttöpuomi tuplaa suorasyöttöpuomin liikenopeuden. Nopean liikenopeutensa ansiosta ketjusyöttöpuomi on erinomainen vaihtoehto keskiraskaisiin geoteknisiin tutkimuksiin, joissa kairaustyön nopeus on asiakkaalle tärkeää. Puomityyppi soveltuu myös erityisesti ympäristöihin, joissa puomin käyttökorkeutta on rajoitettu, esimerkiksi ratatyömaille ja tunneleihin.

Puomi löytyy vakiona GM75GT-kairavaunuista ja malli on suosittu vaihtoehto myös GM85GT:ssä sekä vaikeaan maastoon suunnitellussa GM8GT-kairavaunussa. Puomin porapöydät on konfiguroitavissa asiakkaan tarvitsemien tutkimusmenetelmien mukaisesti ja vaihto porapöytien välillä tapahtuu automatisoidusti.

Kuten kaikki Geomachinen puomityypit myös ketjusyöttöpuomi on asennettavissa myös muihin kuin Geomachien omiin alustoihin, kunhan niistä löytyy riittävä hydrauliikan tuotto.

Katso video

 

Keskiraskas puomi soveltuu kaikkiin keskiraskaisiin tutkimuskohteisiin ja yleisimpiin tutkimusmenetelmiin. Puomissa on sivusiirrolla toimiva kaksoisporapöytä ja pöydät on konfiguroitavissa asiakkaan tarvitsemien tutkimusmenetelmien mukaisesti.

Tämä puomi löytyy vakiona GM85-kairavaunusta. Kuten muutkin puomityypit, myös keskiraskas suorasyöttöpuomi on asennettavissa myös muihin kuin Geomachinen omiin alustoihin, kunhan niistä löytyy riittävä hydrauliikan tuotto.

Raskas puomi on suunniteltu haastavimpiin tutkimuskohteisiin. Parhaimmillaan se on porakonekairauksissa ja puristinheijaritutkimuksissa. Puomia liikutetaan suoralla sylinterisyötöllä ja sen liikkeet ovat äärimmäisen luotettavia. Puomi on vankkarakenteinen ja siinä on muita Geomachinen malleja enemmän puristus- ja nostovoimaa. Puomi soveltuu tutkimuksiin syvimmissä kohteissa ja vaihtelevissa maaperissä. Se on varustettu vakiona Geomachinen voimakkaimmilla pyöritysyksiköillä ja tehokkaalla vasaralla. Vaihto porapöytien välillä hydraulisella sivusiirrolla on nopeaa ja vaivatonta.

Raskas puomi on vakiona GM100- ja GM200 -vaunuissa ja se on asennettavissa myös muihin kuin Geomachinen omiin alustoihin, kunhan niistä löytyy riittävä hydrauliikan tuotto.

Raskas ketjusyöttöpuomi soveltuu mataliin tiloihin ja on liikkeissään nopea. Puomi on selvästi keskiraskasta puomia voimakasrakenteisempi, mikä mahdollistaa suuremmat puristus- ja nostovoimat. Porapöydät ovat varusteltavissa tehokkaammilla pyöritysyksiköillä ja vasaralla, jolloin tutkimukset haastavimmissa kohteissa onnistuvat helpommin. Vaihto porapöytien ja menetelmien välillä on vaivatonta hydraulisen sivusiirron ansiosta. Kuten pienempi ketjusyöttöpuomi myös tämä puomi on parhaimmillaan ratatöissä ja muissa olosuhteissa, joissa työskentelykorkeus on rajallinen.

Raskasketjusyöttöpuomi on asennettavissa Geomachinen raskaisiin kairavaunuihin sekä myös muihin kuin Geomachinen omiin alustoihin, kunhan niistä löytyy riittävä hydrauliikan tuotto.

Kaksitehopuomi on Geomachinen tuorein puomi-innovaatio. Se yhdistää patentoidulla tavalla suora- ja ketjusyöttöpuomien parhaat ominaisuudet, ja lisää näin tutkimustyön tehokkuutta erityisesti CPT-u-tutkimuksissa. Ketjusyöttölinja nopeuttaa toimintoja sekä helpottaa poratankojen lataamista ja purkamista. Suorasyöttölinja puolestaan mahdollistaa sylinterin maksimaalisen puristus- ja nostovoiman käytön.

Vaikka kaksitehopuomi onkin optimoitu CPT-u-menetelmälle, voidaan sillä kaksoisporapöytänsä ansiosta suorittaa kaikki muutkin yleisimmät geotekniset tutkimukset. Poralinjan siirto suorasyötöstä ketjusyöttöön tapahtuu automatisoidusti hydraulisylinterillä. Myös tutkimusmenetelmän vaihtaminen kaksoisporapöydällä on automatisoituna nopeaa ja vaivatonta. Kaksitehopuomin voi asentaa Geomachinen omiin poravaunuihin GM85-mallista ylöspäin. Se on asennettavissa myös muihin kuin Geomachinen omiin alustoihin, kunhan niistä löytyy riittävä hydrauliikan tuotto.

Geomachinen timanttikaira on suunniteltu malminetsintään ja sillä voidaan ottaa näytteet tehokkaasti sekä maa- että kallioperästä.

Geologisissa tutkimuksissa tehtävä moreeninäytteenotto ei eroa laitevaatimuksiltaan maaperätutkimuksesta, mutta kallionäytteenottoa varten geologinen porapuomi on varustettava korkeammalla kierrosnopeudella pyörivällä timantti-istukalla, timanttikairaukseen suunnitellulla alajarrulla sekä rullanostimella.

Kairaaminen on mahdollistettu useille eri kalustoille istukan ulkohalkaisijan maksimihalkaisijan ollessa 77,5mm. Myös ”wireline”-kaluston käyttö onnistuu puomiin asennettavan jatkopuomin avulla. Oikea pyöritysyksikön konfiguraatio on valittava käytettävän kaluston pyöritysnopeusvaatimusten sekä tavoiteltavien kairaussyvyyksien mukaisesti.

Myös geologisissa puomeissa on kaksoisporapöytä, joka mahdollistaa toisen poralinjan käytön esim. augerointiin tai porakonekairaukseen ja vaihto menetelmien välillä on nopeaa.

Puomin voi asentaa Geomachinen GM100- tai GM200-kairavaunuihin, jolloin poravaunu varustetaan työskentelyä helpottavalla työtasolla ja turvallisuutta lisäävällä suojahäkillä. Tämä mahdollistaa myös sujuvan kairaamisen eri kulmissa asiakkaan näytteenottotarpeen mukaisesti. Timanttikairan voi asentaa geoteknisten puomien tapaan myös asiakkaan omiin tarpeeseen soveltuviin alustoihin, kunhan niistä löytyy riittävä hydrauliikan tuotto. Puomeja ohjataan sähköisesti ja kaikki tutkimustieto on tallennettavissa GMTracker- tallenninohjelmistoon. Tutkimustulokset ja koordinaatit on helposti jaettavissa GM:n pilvipalvelun kautta.