Tehoa tangonvaihtoon

23.10.2023

Scanreco

Geomachine kehittää tuotteisiinsa jatkuvasti uusia ominaisuuksia, jotta työskentely tutkimuskohteessa voisi sujua tuottavammin ja tehokkaammin. Yksi tällainen on integraatio GMTracker-tallentimen ja Scanreco-radio-ohjaimen välillä.

Tangonvaihtoa suoritettaessa koneoperaattorin on muistettava kuitata vaihto koneen kyljessä olevasta fyysisestä napista, jotta tutkimussyvyyden mittaaminen toimisi oikein.

Tämän toiminnon helpottamiseksi olemme nyt rakentaneet integraation tutkimusdataa tallentavan GMTrackerin ja koneen etäohjaukseen käytettävän Scanreco-radio-ohjaimen välille.

Integraatio tuo selkeää lisäarvoa maaperätutkimusdatan tallennusprosessiin sujuvoittamalla sitä ja vähentämällä prosessin virheriskiä. Käytännön työskentelystä tulee myös turvallisempaa kun tangonvaihto voidaan kuitata kauko-ohjauksella.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä!