Jotta kaivonporausprosessi voisi olla mahdollisimman tehokas, kannattava ja laadukas, on ymmärrettävä mitä pinnan alla todella on. GMTrackerDTH mahdollistaa porausprosessin reaaliaikaisen seurannan, tiedonkeruun, raportoinnin ja analysoinnin. Se myös auttaa tehostamaan porausprosessia koneoppimisen kautta.

Maailman älykkäintä kaivonporausta

GMTrackerDTH-tallenninohjelmiston käyttövoimana on maaperätutkimuksessa käytetty mittaus- ja säätöteknologia, mikä mahdollistaa poravaunun toiminnan seuraamisen sekä tiedon keräämisen ja analysoinnin älykkäästi.

Porauksen etenemistä voidaan seurata graafisesti syvyyden funktiona. Seurattavia arvoja ovat porauksen etenemänopeus, pyörityksen nopeus ja vääntö sekä syöttövoima ja poranterän paine maata vasten. Mikäli porauksen ilmanlähteenä käytetään Geomachinen omaa kompressoria, tallentimella on mahdollista seurata myös kompressorin polttoaineenkulutusta, porauspainetta ja ilmamäärää. Käyttäjä voi myös tallentaa omia havaintojaan porauksen syvyysjanalle.

Jotta GMTrackerDTH:n tuottama porausdata olisi käytettävissä sitä tarvitseville, se tallentuu porausprosessin aikana automaattisesti GMCloud-pilvipalveluun.

Yksi GMTrackerDTH:n ylivoimaominaisuuksista on koneoppiminen. Käyttäjä voi itse valita seurattavat mittarit, minkä jälkeen se ehdottaa niihin porauksen edetessä säätöjä oppimaansa pohjaten. Tallennin voi säätää parametrit jopa automaattisesti, mikäli poraus suoritetaan Geomachinen väyläohjatulla koneella.

Tietoa on GMTrackerDTH:n avulla mahdollista analysoida yli useiden porauskohteiden ja kalustovalintojen. Tämä mahdollistaa porausprosessin kokonaistaloudellisimpien arvojen löytämisen ja työn ennustettavuuden. Tallennin mittaa myös automaattisesti maaperän koostumusta ja tallentaa putkituksen kalliotartunnat sekä ruhjeet kalliossa. Näin se toimii siis myös raportointityökaluna.

Kaikki tämä mahdollistaa porausprosessissa onnistumisen haastavissakin olosuhteissa. Koneen käyttäjän rooli muuttuu tekijästä prosessin valvojaksi.

GMTrackerDTH on asennettavissa Geomachinen uusiin työkoneisiin niiden valmistamisen yhteydessä sekä olemassa olevaan konekantaan jälkiasennuksena. Se on saatavilla kokonaispalveluna, joka sisältää sekä tallenninohjelmiston että tallenninpäätelaitteen.

GMTrackerDTH on osa Geomachinen digitaalista tuoteperhettä. Tulevaisuudessa digitaalisten palveluidemme kokonaisuus tulee sisältämään vieläkin enemmän koneälyä sekä tiedonkeruu-, raportointi- ja analysointiominaisuuksia.

 • Polttoaineen kulutuksen optimointi
 • Ennakoivan huollon palvelu
 • Ongelmien raportointi
 • Tarkastukset

Tutustu tarkemmin

GMTracker seuraa mm. näitä porausprosessin arvoja:

 • Weight on Bit -porauspaineen seuranta
 • Syöttö- ja pyörimisnopeus
 • Syöttö/nostovoima
 • Vääntömomentti
 • Ilmaventtiilin asento
 • Polttoaineenkulutus
 • Vesipumpun paine