Syvä maalämpö on tätä päivää

02.05.2024

GM2000

GM2000-poravaunun avulla maalämpökaivo on nyt mahdollista porata yli kahden kilometrin syvyyteen – nopeasti, monistettavasti ja kilpailukykyisillä kustannuksilla.

Enemmän energiaa pienemmältä maapinta-alalta

Perinteisistä 300 metriä syvistä maalämpökaivoista koostuva energiakenttä vaatii paljon maapinta-alaa, eikä siksi sovellu tiheästi rakennetuille alueille, isoihin kohteisiin tai kaukolämpöverkon tarpeisiin.

Yksi 2000 metriä syvä maalämpökaivo tuottaa yli 60-kertaisesti enemmän energiaa kuin perinteinen matala kaivo. Se tarvitsee vain 1 % siitä maapinta-alasta mikä energiakentän rakentamiseen vaaditaan. Syvä maalämpökaivo kestää pitkään menettämättä tuotantokykyään.

Syvissä kaivoissa koaksiaalisen lämmönvaihtojärjestelmän virtaushäviöt ovat pienet ja lämmönsiirto maaperästä maalämpöjärjestelmään on energiatehokasta. Järjestelmässä käytetään ainoastaan vettä.

Ratkaisu myös energian varastointiin

Kaivon virtaussuuntaa vaihtamalla maalämpökaivoa voidaan hyödyntää kiinteistöjen jäähdytykseen ja energian varastoimiseen kallioperään. Tämä mahdollistaa kesällä tuotetun hukkalämmön hyödyntämisen energiankulutuksen kasvaessa talvella.

Tehokasta ja tuottavaa porausta

GM2000-poravaunu mahdollistaa tehokkaan ja monistettavan poraamisen kahden kilometrin syvyyteen kovassa graniitissa. Geomachine on tuonut kaivonporausvaunuun maaperätutkimuksessa jo pitkään käytetyn mittaus- ja valvontateknologian mahdollistaen prosessin kontrolloimisen myös syvissä kaivoissa.

Tutustu tarkemmin GM2000-poravaunun ominaisuuksiin täällä.

Puhtaasti ympäristöä ajatellen

Maalämpö on uusiutuvaa energiaa ja sitä on saatavilla jatkuvasti sääoloista riippumatta. Se on ympäristöystävällisempää kuin esimerkiksi öljy- tai kaukolämpö, sillä se tuottaa hiilidioksidipäästöjä näihin verrattuna vuositasolla jopa 150–300 kg/MWh* vähemmän. Yhden syvän lämpökaivon CO2 päästövähennys on vuodessa 257 000 kg, mikä vastaa yli 10 000 aurinkopaneelin päästövähennyspotentiaalia**.

Maalämpökaivot täyttävät EU-taksonomian kriteeristön ja ovat sosiaalisesti vastuullinen vaihtoehto, sillä niillä ei ole ympäristöönsä maisema-, välke- tai meluvaikutuksia.

Omavaraisuutta energian tuotantoon

Syvä lämpökaivo voi olla joko kaukolämpöverkosta irrallinen, itsenäinen energialähde, tai osana kaukolämpöverkkoa vähentäen hiilidioksidipäästöjä ja parantaen järjestelmän energiatehokkuutta. Laajemmassa mittakaavassa syvien maalämpökaivojen hyödyntäminen lisää koko Suomen energiaomavaraisuutta.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

*Tilastokeskus 2023
** Laskettu Suomen sähköntuotannon keskimääräisellä päästökertoimella