Personuppfigtsansvarig

Namn: Geomachine Oy
Företags-ID: 2328420–2
Adress: Hiekkakuopantie 4
Postnummer: 04300
Postort: Tusby
Telefon: +358 40 749 9501
E-post: office@geomachine.fi
Personuppgiftsansvarig: Samuli Salmela

Syftet med registret

Personuppgifter som samlas in används för att svara på kontaktförfrågningar från webbsidebeökare och för att underhålla och utveckla kundrelationer.

Grund för insamling och behandling av uppgifter

Kunddata samlas in och används med kundens samtycke, eller för att sluta ett avtal med kunden.

Informationsinnehåll i registret

Uppgifter som samlas in om en webbsidebesökare inkluderar namn, e-postadress och telefonnummer.

Lagringstiden för personuppgifter

Personuppgifter lagras så länge de behövs för att kunna slutföra ett avtal med kunden eller för att utveckla kundtjänsten.

Regelmässiga uppgiftskällor

Registret samlar in uppgifter om personen automatiskt. Uppgifter samlas också in genom verktyget Google Analytics.

Regelmässig utlämning och överföring av personuppgifter utanför EU eller Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet

Uppgifter lämnas normalt inte ut utanför företaget. Vissa tredjeparts- eller programvaruleverantörer kan lagra uppgifter utanför EU eller Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet.

Användningen av kakor

Vi använder kakor (cookies). En kaka är en liten textfil som skickas till och lagras på en användares dator, vilket gör det möjligt för webbansvariga att identifiera besökare som besöker webbplatsen ofta, för att göra det lättare för besökare att logga in på webbplatsen och sammanställa samlad information om besökarna. Med denna feedback kan vi kontinuerligt förbättra innehållet på våra sidor. Kakor skadar inte användarnas datorer eller filer. Vi använder dem så att vi kan förse våra kunder med information och tjänster som är skräddarsydda efter våra kunders individuella behov.

Om en användare som besöker vår webbplats inte vill att vi ska få ovanstående information från kakorna, tillåter de flesta webbläsarprogram att du inaktiverar kakfunktionen. Detta görs vanligtvis via webbläsarinställningar. Det kan dock vara bra att komma ihåg att kakor kan vara nödvändiga för att vissa sidor vi underhåller och de tjänster vi tillhandahåller ska fungera korrekt.

Registrets säkerhet

Uppgifter överförs via en säker SSL anslutning. Elektroniska uppgifter, inklusive användarnamn och lösenord, skyddas av en brandvägg. Tillgången till uppgifterna är begränsad till de personer som är anställda av den personuppgiftsansvarige och som behöver uppgifterna för att utföra sitt arbete.

Automatiskt beslutsfattande

Inga automatiserade individuella beslut (artikel 22 i EU:s dataskyddslag) fattas.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom eller henne som har lagrats i personuppgiftsregistret. En skriftlig begäran om att kontrollera uppgifterna måste skickas till: office@geomachine.fi.

Rätten till tillgång är gratis upp till en gång per år. Den registrerade har rätt att begära korrigering eller radering av felaktiga eller föråldrade uppgifter, eller överföring av uppgifter från ett system till ett annat. De har också rätt att begränsa eller motsätta sig behandlingen av deras uppgifter i enlighet med artiklarna 18 och 21 i EU:s dataskyddsförordning. Den registrerade har rätt att återkalla sitt tidigare samtycke till behandlingen av uppgifter, eller att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i frågor som rör behandling av hans eller hennes personuppgifter. Den registrerade har också rätt att förbjuda användningen av sina uppgifter i direkt marknadsföringsändamål.