Sertifioitua laatua maaperätutkimukseen, malminetsintään ja kaivonporaukseen

05.11.2021

Sertifikaatit

Maaperätutkimus-, malminetsintä- ja kaivonporauslaitteiden valmistaja Geomachine Oy sai vastikään liiketoiminnalleen ISO 9001 ja ISO 14001 -sertifikaatit. Ne ovat virallinen osoitus yrityksen toiminnan korkeasta laadusta.

Laatu on oleellinen osa Tampereen Konepajat Oy:n ja sen tytäryhtiöiden liiketoimintastrategiaa. Myös Geomachinen toimintaa ohjaavat kansainväliset laatustandardit, jotka takaavat sen asiakkaille korkeatasoiset tuotteet – turvallisesti ja ympäristöä säästäen.

“Asiakaslähtöisyys, palvelun laatu ja ympäristöystävällisyys ovat aina olleet Geomachinen toiminnan kulmakiviä”, Geomachinen toimitusjohtaja Samuli Salmela kertoo. ”Ulkopuolisella auditoinnilla olemme nyt saaneet virallisen leiman sille, että toimintamme täyttää käytännössä korkeat laatu- ja ympäristöystävällisyyskriteerit.”

Laadun ja ympäristöystävällisyyden merkiksi

ISO 9001 on kansainvälisesti tunnetuin ja eniten käytetty laatujärjestelmä. Se on luotettava osoitus siitä, että Geomachine tekee työtä asiakaslähtöisesti ja järjestelmällisesti toimintansa laadun kehittämiseksi sekä asiakastyytyväisyyden lisäämiseksi.

ISO 14001 -sertifikaatti puolestaan on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmä, joka auttaa organisaatiota parantamaan ympäristönsuojelunsa tasoa. Sen saaminen kertoo, että ympäristöasioista huolehtiminen on kiinteä osa Geomachinen toimintaa.

ISO 9001- ja ISO 14001 -standardit tulevat jatkossa tukemaan Geomachinen kasvua ja toiminnan tehostamista. Ne tulevat selkiyttämään yrityksen päätöksentekorakennetta sekä luomaan edellytyksiä entistä laajemmalle laadunhallinta-, toiminta- ja johtamisjärjestelmälle. Lisäksi järjestelmät kannustavat jatkuvaan kehittymiseen, esimerkiksi kouluttautumisen ja erilaisten yhteistyömallien avulla.

Ei pelkkiä puheita, vaan myös tekoja

Miten sertifikaatit sitten näkyvät Geomachinen käytännön toiminnassa? ISO 9001-standardin perusajatus on sisäänkirjoitettuna jo Geomachinen tärkeimpään arvolupaukseen eli siihen, että yritys suunnittelee ja rakentaa laadukkaita ja tuottavia koneita. Asiakkaalle tämä arvolupaus näkyy palvelun asiakaslähtöisyytenä sekä koneiden toimintavarmuutena ja monikäyttöisyytenä.

ISO 14001 puolestaan tulee Geomachinen toiminnassa todeksi esimerkiksi ympäristöystävällisempien teknologia- ja koneinnovaatioiden etulinjan tuotekehitystyössä. ”GM Hybrid -kairavaunu on maailman ensimmäinen päästötön vaihtoehto maaperän tutkimiseen”, Samuli Salmela kertoo. ”Lisäksi olemme parhaillaan kehittämässä maalämpökaivojen poraukseen vaunua, joka tuo aivan uudenlaisia mahdollisuuksia geotermisen maalämmön hyödyntämisen.”

Sertifikaattien laatulupausten lunastamisessa tärkeintä on, että ne ansaitaan käytännön työssä joka päivä uudestaan. “Tiedostamme sen, että toimintamme laadun arvioimisessa merkittävin mittari meille on lopulta asiakkaidemme tyytyväisyys. Sen eteen olemme valmiita tekemään työtä ahkerasti ja sitoutuneesti. Tiedämme, että toimintamme laatu punnitaan uudestaan jokaisessa asiakaskohtaamisessa sekä siinä, miten hyvin onnistumme asiakkaidemme toiveet kerta toisensa jälkeen käytännön työssämme täyttämään.“