Kumppaneina kohti älykkäämpää maaperätutkimusta

27.09.2023

Aluetaito

Aluetaito Oy ja Geomachine ovat tehneet yhteistyötä vuosikymmenen ajan. Vuosien aikana asiakkuussuhde on muuttunut aidoksi kumppanuudeksi, jolla on ollut merkittävä rooli muun muassa Geomachinen tallenninohjelmisto GMTrackerin tuotekehityksessä.

“Vuonna 2010 perustettu yrityksemme tarjoaa erilaisia infra-alan suunnittelu- ja tutkimuspalveluita sekä maastotutkimuksia ja maastomittauksia”, Aluetaito Oy:n toimitusjohtaja Juha Porre aloittaa. “Työllistämme tällä hetkellä 13 alamme huippuammattilaista ja tarjoamme palveluitamme pääasiallisesti noin 200 kilometrin säteellä päätoimipaikkamme Lapuan ympäriltä.”

Aluetaito ryhtyi panostamaan maaperätutkimustoimintansa kehitykseen vuonna 2021. “Selvitimme tuolloin eri kairavaunutoimittajien tarjontaa ja päädyimme tekemään vaunuhankintamme Geomachinelta. Osasyy valintaamme oli Geomachinella tuolloin kehitteillä ollut tallenninohjelmisto GMTracker, joka vaikutti aivan uudenlaiselta työkalulta maaperätutkimusalalla. Aikaisempiin tarjolla olleisiin tallenninohjelmistoihin verrattuna Geomachinen ratkaisussa keskityttiin nimenomaan kairausten hallintaan, mikä oli aivan uutta. Tuntui vahvasti, että nyt ollaan kehittämässä hyvää juttua, jossa kannattaa olla mukana alusta alkaen.”

Kehitystyötä käsi kädessä

Geomachine suunnittelee tuotteitaan vahvan asiakaslähtöisesti ja pyysi siksi Aluetaitoa mukaan GMTrackerin kehityshankkeeseen. “Meidän roolimme oli lähteä testaamaan Geomachinen tallenninohjelmistoa ja auttaa heitä siten kehittämään uudesta tuotteestaan asiakkaiden tarpeita mahdollisimman hyvin palveleva kokonaisuus.”

Aluetaito otti GMTrackerin testimielessä työkalukseen oikeisiin, työn alla oleviin kohteisiinsa. “Kahden vuoden ajan käytimme GMTrackeria ja GMCloud-pilvipalvelua oman työmme tukena niin paljon kuin suinkin oli mahdollista. Yritimme saada niistä täyden hyödyn irti ja raportoimme Geomachinelle havainnoistamme viikoittaisissa palavereissamme.”

Käyttökokemusten lisäksi Aluetaito antoi GMTrackerin kehitykseen myös omia ehdotuksiaan. “Välitimme Geomachinelle paljon tietoa siitä, miten kairaus käytännössä työmaillamme etenee. Teimme heille lisäksi oma-aloitteisesti ehdotuksia tallenninohjelmiston kehittämiseen ja ne on tuotekehityksessä myös huomioitu. Toivoimme ohjelmistoon esimerkiksi mahdollisuutta jakaa pilvipalveluun perustettu projekti useammalle kairavaunulle samanaikaisesti. Tämä on tärkeä ominaisuus, sillä kairauksia on tarve tehdä isommissa kohteissa useilla vaunuilla yhtä aikaa.”

Ensimmäinen versio GMTracker-tallenninohjelmistosta ja siihen liitettävästä GMCloud-pilvipalvelusta on nyt tuotu markkinoille, mutta kehitystyö jatkuu edelleen. “Annamme palautetta ohjelmiston toimivuudesta jatkossakin ja toivomme, että se auttaa GMTrackerin tuotekehityksessä myös tulevaisuudessa”.

Kokonaisuutena kannattavampaa liiketoimintaa

GMTracker-tallenninohjelmisto mahdollistaa ensimmäisenä maailmassa maaperätutkimusdatan tallentamisen, jalostamisen, visualisoinnin ja lähettämisen samalla laitteella. Tieto tallennetaan reaaliaikaisena GMCloud-pilvipalveluun, josta se on välittömästi kaikkien sitä tarvitsevien saatavilla. Tallennin toimii luotettavasti haastavimmissakin sääolosuhteissa ja sen käyttöliittymän selkeys, helppokäyttöisyys ja loogisuus varmistavat ohjelmiston käytettävyyden oikeissa työtilanteissa.

GMTracker on nyt asennettuna Aluetaidolla käytössä oleviin GM50- ja GM75-kairavaunuihin sekä myös toisen valmistajan vaunuun. Yritys on huomannut toimintansa kehittyneen monella osa-alueella fiksumpaan ja kannattavampaan suuntaan tallenninohjelmiston käyttöönoton jälkeen.

“Koska kairaustulosten käsittely ja tietojen tallentaminen on nyt automatisoitua, säästyy meiltä käytännön työssä valtavasti aikaa. Kun kairaajien ei tarvitse enää käsityönä työpäivän jälkeen siirtää päivän tutkimustuloksia muistivihkoistaan sähköiseen muotoon, on ylitöiden tekemisen tarve vähentynyt. Tällaisella toiminnan tehostumisella on luonnollisesti positiivinen vaikutus liiketoimintamme kannattavuuteen.”

Myös projektinhallinnassa GMTracker ja GMCloud ovat suurena apuna. “Projektisuunnittelijoidemme työ on nyt helpompaa, sillä he pystyvät jakamaan tietoa kohteista ja työtehtävistä useammalle henkilölle yhtä aikaisesti sinne missä työ tehdään, eli suoraan maastoon. Karttojen ja asiakirjojen tulostaminen on jäänyt historiaan, mikä tarkoittaa sitä, että paperin pyörittelyn määrä on vähentynyt. Kaikki tämä parantaa projektien hallintaa omalta osaltaan.“

Kenttätyössä hyödyt ovat niin ikään nähtävissä. “Ohjelmiston avulla kenttätyöntekijä pystyy navigoimaan vaivattomasti tutkimuspisteelle ja näkee suoraan, mitä suoritteita kyseisellä pisteellä on tehtävä. Isommissa kohteissa ohjelmistosta puolestaan näkee kaikki pisteet ja niiden tehtäväluettelot kätevästi kerralla, ilman että tarvitsee tarkistella asioita erikseen irrallisista papereista.”

Mikä tärkeintä, myös Aluetaidon asiakkaat hyötyvät GMTrackerin ja GMCloudin käytöstä. “Asiakkaamme saavat nyt käyttöönsä laadukkaampia ja virheettömämpiä siirtotiedostoja, halutessaan jopa sitä mukaa kun niitä maastossa päivittäin syntyy. Tästä on heille suuri apu silloin, kun maaperätutkimustietoa tarvitaan käyttöön kiireaikataululla.”

Asiantuntijuutta ja palvelua arvostaville

Kun Aluetaito aikoinaan valitsi toimittajaa omille kairavaunuhankinnoilleen, puntaroi se eri vaihtoehtoja tarkkaan. “Vaikutti siltä, että Geomachinella homma on hanskassa ja apua saa jos sitä tarvitsee. Muodostui luotettava kuva yrityksestä, jonka kanssa olisi hyvä toimia myös jatkossa, pidemmälläkin tähtäimellä.”

Juha Porre voi omiin kokemuksiinsa pohjaten suositella Geomachinea maaperätutkimusalan asiantuntijuutta ja asiakaspalvelua arvostaville yrityksille. “Jos tavoitteena on löytää yhteistyökumppani, jonka tuotteet ovat laadukkaita ja ajantasaisia sekä asiakaspalvelun taso korkealla, on Geomachine oikea valinta.“

Tutustu GMTrackeriin tarkemmin täällä.