Under åren har Geomachine satsat hårt på utvecklingen av sina borrmaster. Fördelarna med masterna är utöver deras mångsidighet även deras användarvänlighet. Det går snabbt och enkelt att byta undersökningsmetod på fältet, vilket för sin del bidrar till effektivt och ekonomiskt arbete.

Eftersom masternas utformning är modulär, är det lätt att installera dem för olika användningsändamål till exempel på traktorer, grävmaskiner, pråmar eller andra underreden.

Dual Mast är en av GM:s senast innovationer. Den optimerar effektiviteten för att utföra CPT-u-undersökningar genom att kombinera de bästa egenskaperna från direktmatning och kedjematning i en och samma mast. Kedjematning kan användas vid mark- och bergborrning och demontering av borrstänger medan den högre tryckkraften av direktmatningen kan nyttjas vid användning av CPT. Dual Mast fungerar bäst vid CPT-u-mätningar.

Även om Dual Mast är optimerad för CPT och jord- och bergborrning finns det också många andra alternativ och alla övriga geotekniska och prospekterande borrmetoder kan utföras. Det går snabbt och enkelt att byta mellan användningsområdena. Dual Mast kan enkelt monteras på olika tredjepartsunderreden som har tillräcklig hydraulikkraft.

Mast specifikationer

Kedjematade master är den vanligaste masttypen i mellantunga geotekniska borriggar i Norden. Masten har tillräcklig tryck- och lyftkraft för de flesta mellantunga undersökningar och undersökningsmetoder. Tunga kedjematade master finns att få för de allra mest krävande jobben.

Kedjematningen dubblerar hastigheten på borrbordets rörelsehastighet, vilket gör provtagning och augerborrning snabb och enkel. Masten kan också användas där arbetshöjden är begränsad som t.ex. vid rälsarbeten. Flera alternativ för borrbord som kan fästas vid den kedjematade masten finns att få, helt beroende på våra kunders önskemål.

Precis som med alla GM-master kan de kedjematade lätt fästas på ett underrede som våra kunder redan har.

Mast specifikationer

Direktmatade master är enkla och pålitliga att använda. Den här masten är ett effektivt och ekonomiskt alternativ för alla geotekniska arbeten. Direktmatade master har hög precision och noggrann kontroll av matningshastigheten. Masterna passar bäst för kärnprov i berg.

Direktmatade master finns i alla storlekar och kan användas på alla Geomachine-riggar. Precis som med andra GM-master kan direktmatade lätt monteras på ett befintligt underrede ute hos våra kunder.

Mast specifikationer