Maasta lämpöä nopeammin ja kustannustehokkaammin

14.09.2021

GM2000

Uusiutuvan energian käyttö lämmitysmuotona kasvattaa jatkuvasti suosiotaan. Geomachine ja QHeat ovat yhdistäneet voimansa, jotta geoterminen maalämpö saataisiin tulevaisuudessa entistä vaivattomammin ja edullisemmin hyötykäyttöön.

Maailmassa, jossa luonnonvarojen hupeneminen herättää jatkuvasti suurempaa huolta, on löydettävä keinoja toimia kestävämmin ja ympäristöystävällisemmin. Geoterminen maalämpö on energiantuotantotapana lähes päästötön ja ilmastonmuutosta torjuva vaihtoehto.

“Me uuden polven energiayhtiönä haluamme olla viemässä maailmaa puhtaamman energian aikakaudelle”, QHeat Oy:n toimitusjohtaja Rami Niemi kertoo. “Yhdessä Geomachinen kanssa olemme kehittäneet geotermisen maalämmön hyödyntämiseen konseptin, joka mahdollistaa kestävän tavan suurten kiinteistöjen lämmitykseen sekä jäähdytykseen nyt ja tulevaisuudessa.” 

Maailman edistyksellisintä kaivonporausteknologiaa

Rami Niemen mukaan uusi maalämpökonsepti on ylivoimainen perinteiseen maalämmön talteenottotapaan verrattuna. “Merkittävin ero on siinä, että meidän konseptissamme lämpökaivoista porataan huomattavasti perinteisiä kaivoja syvempiä. Meidän poraussyvyytemme ulottuu 2000 metriin, jossa lämpötilat ovat merkittävästi perinteisiä poraussyvyyksiä korkeampia. Tämä mahdollistaa suuremman energiamäärän tuottamisen ja taltioinnin. Lisäksi porausprosessi on optimoitu mahdollisimman nopeaan kaivojen tuotantoon.”

Syvien maalämpökaivojen poraamista on harjoiteltu jo vuosia. Porauksen merkittävimmät haasteet ovat tähän mennessä liittyneet poraustapaan ja -kalustoon, sekä näiden seurauksena kestämättömän korkeisiin kustannuksiin. “Tähän mennessä testikaivoja on porattu useiden kilometrien syvyyteen kalustolla, jota ei ole erityisesti suunniteltu juuri maalämmön talteenottoon”, Geomachine Oy:n toimitusjohtaja Samuli Salmela kertoo. “QHeatin kanssa olemme nyt yhdessä kehittämässä kaivonporausteknologiaa, joka soveltuu keskisyvien reikien poraukseen. Tämä on riittävä poraussyvyys maalämmön optimaaliseen hyödyntämiseen ja taltiointiin. Syvemmälle ei ole kustannustehokasta mennä.”

Geomachinen GM2000-kaivonporausvaunu on ensimmäinen laatuaan koko maailmassa. Sen tuotekehityksessä on panostettu useisiin porauksen kokonaistaloudellisuutta parantaviin yksityiskohtiin. “Poravaunussamme on yhdistetty suuri liikenopeus sekä nostovoima. Vaunu on optimoitu keskisyvien reikien uppovasaraporaukseen kovassa skandinaavisessa maaperässä. Olemme automatisoineet porauksen seurannan siten, että porari tietää koko ajan tarkalleen kaikki tarvittavat porausparametrit, vaikka poraus tapahtuukin useiden satojen metrien syvyydessä. Oman tallenninratkaisumme ansiosta pystymme analysoimaan maaperää ja reagoimaan tarvittaviin muutoksiin reaaliaikaisesti. Meidän visiomme onkin muuttaa poraaminen valvontatyöksi, joka sankaritekojen suorittamisen sijaan on vaivatonta ja monistettavaa.”

Hyötyjen lista on pitkä

QHeatin Rami Niemen mukaan uudelle maalämpökonseptille löytyy monenlaisia hyödyntämistapoja. “Konseptimme on suunnattu palvelemaan pääasiassa suurten kiinteistöjen, kuten teollisuusrakennusten, sairaaloiden, liikekeskusten, lentokenttien sekä isojen asuinrakennuskokonaisuuksien tarpeita.”

Uuden teknologian ansiosta maalämpö on nyt mahdollista ottaa hyötykäyttöön käytännössä ihan kaikkialla, riippumatta siitä miten tiheää rakennuskanta porausalueella on. “Meidän metodillamme porattu 1500 metrin syvyinen geoterminen maalämpökaivo vastaa noin 30 vanhalla menetelmällä porattua kaivoa. Tämä tarkoittaa sitä, että huomattavasti vähemmällä tilankäytöllä saadaan nyt synnytettyä sama määrä energiaa kuin aikaisemmin.”

Mitä maalämpöön energiamuotona tulee, on sen käytöllä monenlaisia hyötyjä. “Maalämmön vetovoimatekijöitä ovat muun muassa sen hintavakaus sekä syntyvien kustannusten ennustettavuus. Luonnollisestikin myös maalämmön päästöttömyys on yksi sen isoimmista hyötyominaisuuksista. QHeatin ratkaisun avulla CO2-päästöjä voidaan vähentää jopa 95 %.”

Maalämmön käytöstä hyötyy koko rakentamisen arvoketju. Kiinteistön omistajalle maalämmön valinta lämmitysmuodoksi tarkoittaa kohteen arvonnousua. Kohteen rakennuttaja voi nykyisten vihreisiin valintoihin tukevien rahoitusinstrumenttien ansiosta säästää kohteen rahoituskuluissa ja kuolettaa maalämmön hankintakulut hyvinkin nopeasti. Kiinteistöjen käyttäjät ja asukkaat puolestaan hyötyvät maalämmöstä edullisina käyttökustannuksina, rakennuksen hiilijalanjäljen pienenemisenä sekä jäähdytyksen mukanaan tuoman asumismukavuuden lisääntymisenä.

Tulevaisuuden lämmitysmuoto

Asumisen lämmitykseen tarvittava energia on tällä hetkellä yksi suurimmista päästöjen aiheuttajista Suomessa. Tilastokeskuksen vuonna 2020 julkaisema Asumisen energiankulutus -tutkimus kertoo, että vuonna 2019 asumiseen kului energiaa vuositasolla noin 65 terawattituntia. Noin puolet lämmitykseen tarvittavasta energiasta tuotetaan tällä hetkellä kaukolämmöllä. Toinen puolikas tuotetaan paikallisesti esimerkiksi biomassaa polttamalla tai öljyä, maakaasua tai maalämpöä hyödyntäen. Tilastokeskuksen mukaan maalämmön suhteellinen osuus rakennusten pääasiallisena lämmönlähteenä on ollut tasaisessa kasvussa 2000-luvun alusta lähtien.

“Tämä suuntaus on ilahduttava ja uusiutuvan energian hyödyntäminen on paras tie ympäristön kannalta kestävämpään huomiseen”, Rami Niemi toteaa. “QHeat ja Geomachine haluavat olla pioneereina tässä kehitystyössä mukana. On tullut aika siivota jälkemme.”