Borriggar som finns att hyra

  • GM50
  • GM75
  • GM100

Se utbudet av borriggar mer detaljerat här.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna för mer information om våra produkter, tjänster och innovationer. Du når vår kundtjänst via e-post eller telefon.