Den lättaste modellen i vårt utbud av borriggar är den två ton tunga GM50, som transporteras på ett släp. I den tyngsta storleksklassen har vi den tio ton tunga riggen GM8, som rör sig på åtta gummihjul.

Var och en av våra geotekniska borriggar är modulär och kan skräddarsys efter användarens behov. Alla modeller har som kraftkälla en dieselmotor som uppfyller de senaste utsläppskraven och alla modeller utom de två minsta kan förvandlas till hybrider.

­

Metod jämförelse   Rigg specifikationer   Mast specifikationer

Även om geoteknisk borrigg GM50 är liten och enkelt uppbyggd kan den användas för alla miljögeotekniska undersökningar förutom rörborrning och kärnprovtagning i berg.

På grund av sin begränsade kraft kan den använda slagborrning endast för att borra hål i marken.

Små grundvattenrör kan installeras i grunda brunnar. GM50 är standardutrustad för viktsondering, slagsondering med hydraulisk hammare, hejarsondering, CPT sondering samt skruvprovtagning. Fästen finns för kolvprovtagare samt vinginstrument. GM50 är alltid utrustad med en borrmast och ett borrbord.

Tack vare sin lätta vikt och små dimensioner kan GM50 transporteras på ett bilsläp och är smidig att hantera på plats.

Datasheet

GM65 är en mellantung direktmatad eller kedjematad geoteknisk borrigg beroende på våra kunders önskemål. Båda mastsorterna är försedda med två borrbord och har två olika rotationsalternativ.

Borriggen är utrustad med ett så kallat dubbelspindelsystem, vilket betyder att det är möjligt att ha två sonderingsmetoder monterade samtidigt oberoende av varandra.

GM65 fungerar för alla geotekniska undersökningsmetoder och har begränsad kapacitet för kärnprovtagning i berg. Den är utrustad för att genomföra bland annat slagsondering, viktsondering och skruvprovtagning.

Datasheet

GM75 är den populäraste modellen i Geomachines flotta av geotekniska borriggar. Utöver kedjematade och direktmatade master, finns även Geomachines senaste mastinnovation Dual Mast tillgänglig.

GM75 har mycket mer kraft än de mindre GM-modellerna och kan därför också användas för prospektering i gruvor, i såväl jord som berg, och med tillval av en roterande diamantborr.

GM75 kan också beställas med en elmotor eller som hybrid.

Datasheet

GM85 är ett kraftfullt val för alla medelsvåra undersökningar och sonderingar. Den är en komplett geoteknisk borrigg för alla typer av geotekniska sonderingar och provtagningar.

GM85 är den mest flexibla av GM-modellerna och den kan också utrustas med den starkaste roterande GM-enheten som finns tillgänglig. Den har fästen för vinginstrument, kolvprovtagning och hejarutrustning.

GM85 har mer kraft i jämförelse med mindre modeller och kan därför jobba både snabbare och djupare. Ett elektriskt kraftpaket kan monteras på GM85.

Datasheet

GM100 är den riktiga arbetshästen för all geoteknisk undersökning och prospektering. Den är mycket snabb och kraftfull. GM100 är en geoteknisk borrigg som kan utrustas med en tung direktmatad mast eller en kedjematad mast och med flera olika roterande enheter och hammaralternativ, helt efter kundens önskemål.

GM100 är designad för de mest utmanande geotekniska undersökningarna och prospekteringarna. Den är perfekt för rörborrning och installation av stora grundvattenrör.

GM100 kan utrustas med en DTH-borrningsenhet och en hybrid är också tillgänglig.

Datasheet

Geoteknisk borrigg GM200 är en starkare modell av GM100 och den har ännu mer kraft som garanterar smidigare arbeten. Dubbelspindelsystemet gör det möjligt att montera två av varandra oberoende sonderingsmetoder samtidigt.

Riggen är särskilt utformad för djupa kärnprovtagningar i berg. GM200 finns också som en hybrid

Datasheet

GM8 kan ta sig dit ingen annan geoteknisk borrigg kan komma. Det är en specialdesignad modell med 8 hjul som är konstruerade för att nå områden i den absolut svåraste terrängen.

Det speciella underredet är mycket justerbart och kan utrustas med alla GM-masttyper, rotationsenheter och hammare.

All markundersökning och gruvsondering kan utföras med den här 10 ton tunga mammuten på åtta hjul.

Datasheet

GM Hybrid är världens första utsläppsfria alternativ för markundersökningar.

När en borrigg är utrustad med hybridpaketet kan borriggens kraftkälla enkelt bytas från diesel till el.

Lösningen är designad för avgasfria borrarbeten i stadsmiljöer. Den fungerar särskilt bra under arbete i miljöer med ljud- och utsläppsrestriktioner samt inomhus.

Motorpaketet GM Hybrid kan monteras på fem av Geomachines borriggar: GM75, GM85, GM100, GM200 och GM8.

Datasheet